CORONAEPIDEMIN OCH COVID-19 SLÅR MOT UH

27 mar 2020

CORONAEPIDEMIN OCH COVID-19 SLÅR MOT UH

mar 27, 2020

FÖJLANDE AKTIVITETER ÄR INSTÄLLDA

– LÄGER PÅ NORDENS ARK 4 – 7 APRIL 2020

– KONFERENSEN ”JOBBA OCH STUDERA UTOMLANDS” 16 – 17 MAJ 2020

– SPRÅKRESAN TILL ILLFRACOMBE, DEVON, ENGLAND 13 – 27 JUNI 2020
Om möjligt återkommer vi med nya datum i höst för dessa läger.

VÅRLÄGER I ÖSTERGÖTLAND, 30 APRIL – 3 MAJ, har vi valt att inte ställa in eftersom vi vill avvakta och se hur situationen utvecklar sig. Anmälda deltagare kommer informeras direkt i händelse av att just deras verksamhet påverkas.

Vi följer Corona utveckligen och folkmyndighetens riktlinjer, vi tycker verkligen att det är tråkigt att vi har fått ställa in.

UH JOBBAR PÅ DISTANS

Lite speciellt så här i Coronatider är att vi på kansliet arbetar hemifrån för att minska smittspridningen, och att vi genomför våra möten via den digitala plattformen Zoom. Vår styrelse genomför sina styrelsemöten på samma sätt och jobbar på att öka tillgängligheten i denna plattform genom att prata i tydlig turordning och ha med både skrivtolkning och teckenspråkstolkning i den mån det behövs. Även våra lokalavdelningar har fått information om att de kan välja att genomföra sina medlemsmöten online för att förhindra smittspridning. Vi ställer slutligen in externa möten och representationer för närvarande, med undantag för de som kan genomföras online.

Ta hand om er!

Besöksadress: Isafjordsgatan 30B, 164 40 Kista. Postadress: Box 1068, 164 25 Kista |
Telefon: 08-457 55 00 | E-post: kansli@uh.se | Bankgiro: 5235-4271

Läs mer om vår integritetspolicy.

Kategorier: Nyheter

Tipsa UH!

Har du någon nyhet eller vill tipsa Unga Hörselskadade att skriva om, då kan du mejla till hej@uh.se.

Unga Hörselskadade är en ideell organisation som jobbar för att samhället ska bli mer tillgängligt för barn och unga med hörselskada så att dom ska känna sig delaktiga, självständiga och utvecklas på lika villkor.