Äntligen!

sep 10, 2020

Idag den 10 september så meddelade regeringen att Sveriges ungdomsorganisationer får 50 miljoner extra i bidrag för varje år fram till 2022. Det är pengar som behövs och UH välkomnar satsningen. Precis som resten av samhället har ungdomsrörelsen och vi på UH märkt av Corona. Vi har fått ställa in verksamhet, ändra planer, tänka nytt. Om vi får del av det extra tillskottet kommer UH att kunna fortsätta satsa på vår viktiga verksamhet, fortsätta göra aktiviteter och fortsätta kämpa för ett tillgängligt samhälle. Det är dock inte enbart Corona som har varit en utmaning för oss och resten av ungdomsrörelsen. Statsbidraget till ungdomsorganisationerna har inte höjts på nästan 10 år. Ser man till antalet medlemmar har bidraget per medlem faktiskt minskat. Vi hoppas att dagens satsning inte blir den sista och att stödet kommer öka även efter 2022.”

Jonathan Elebjörk Wahlström, ordförande i UH

Besöksadress: Isafjordsgatan 30B, 164 40 Kista. Postadress: Box 1068, 164 25 Kista |
Telefon: 08-457 55 00 | E-post: kansli@uh.se | Bankgiro: 5235-4271

Läs mer om vår integritetspolicy.