Valberedningens förslag till ny Riksstyrelse

Händer som håller möts på mitten.
Foto: Hannah Busing, Unsplash

Publicerat: 24 oktober 2023
Edvin Lidén och Kave Noori

Valberedningen i Unga Hörselskadade har under hösten arbetat med att ta fram ett förslag på vilka som ska sitta i styrelsen eller ha andra roller i organisationen under det år som kommer. Vi är stolta över att vi idag har flera duktiga kandidater som vi tror kommer kunna leda Unga Hörselskadade under det kommande året.

Är du intresserad av att kandidera till styrelsen eller någon av de andra roller som finns?  Hör i så falla av dig till edvin.liden@uh.se.

Riksstyrelsen

Unga Hörselskadades riksstyrelse leder organisationens arbete mellan årsmötena. Det är styrelsen som tillsammans med vårt kansli ser till att vi genomför våra läger och andra verksamheter och som arbetar med att genomföra vårt intressepolitiska arbete.

Styrelsen består av en ordförande, två vice ordförande och ett antal ledamöter.

Valberedningen föreslår att styrelsen består av antingen 7 eller 9 medlemmar inklusive ordföranden.  Idag finns förslag för 5 av platserna.

Vill du veta mer om vad det innebär att sitta i styrelsen eller kanske själv nominera dig till någon av posterna? Hör i så fall av dig till edvin.liden@uh.se.

Valberedningens förslag:

Ordförande (1 plats)

 • Ida Hansson (2 år, nyval)

Vice ordförande (2 platser)

 • Jonathan Sohlmér (1:e vice ordförande, 2 år, omval)
 • Linnea Ruf (2:e vice ordförande, 2 år, nyval)

Ledamöter (3 eller fler) 

 • Amanda Nygårds (2 år, omval)
 • Emma Westermark (1 år, omval)
 • Ledamot 3, ingen kandidat.
 • Ledamot 4, ingen kandidat.
 • Ledamot 5, ingen kandidat.
 • Ledamot 6, ingen kandidat.

Valberedning

Valberedningens uppdrag är att lämna förslag på vilka som ska välja till förtroendeuppdrag.

Valberedningens förslag: 

Sammankallande

 • Edvin Lidén (1 år, omval)

Ledamot

 • Kave Noori (1 år, omval)

Revisorer

Vi väljer dels en auktoriserad (godkänd) revisor och en föreningsrevisor. Föreningsrevisorn behöver ingen utbildning utan är en person som med hjälp av den auktoriserade revisorn tittar på om styrelsen har gjort sitt jobb under förra året.

Valberedningens förslag: 

Föreningsrevisor (1 plats)

 • Ingen kandidat

Föreningsrevisorssuppleant (1 plats) 

 • Ingen kandidat

Auktoriserad revisor (1 plats) 

 • Moore Allegrettos Anna Wretholm

Hoppas vi syns och hörs framöver! 

Med vänliga hälsningar
Valberedningen: Edvin Lidén & Kave Noori