Ida Hansson vald till ny ordförande för Unga Hörselskadade

Fotot kan användas vid angivande av fotograf. Fotograf/Källa: Unga Hörselskadade / Paulina Lewandowska
Fotograf/Källa: Unga Hörselskadade / Paulina Lewandowska

Publicerat: 19 november 2023
Jonathan Elebjörk Wahlström, Generalsekreterare

Vid årsmötet för Unga Hörselskadade i Linköping den 18-19 november 2023 valdes Ida Hansson till ny ordförande för organisationen.

Ida Hansson, som för närvarande bor i Göteborg men är uppvuxen i Malmö, ser fram emot att ta på sig denna viktiga roll och arbeta för att förbättra möjligheterna för barn och unga med hörselskador.

Ida har en lång bakgrund inom frågor som rör hörselskador. Hon brinner för ett samhälle där alla barn och unga med hörselnedsättning känner sig trygga i att de kan göra vad de vill med sin hörselnedsättning, inte trots den.

“Jag vill tacka för förtroendet som medlemmarna har gett mig,” säger Ida. “Jag har stora skor att fylla efter vår fantastiska tidigare ordförande Johanna Forsberg, men det är ett arbete jag ser fram emot att ta mig an. Unga Hörselskadade gör ett viktigt arbete i att öka medvetenheten om hörselskador och lyfta våra frågor bland beslutsfattare – principen inget om oss utan oss är otroligt viktig för att bygga ett inkluderande och tillgängligt samhälle för alla.”

Ida ser fram emot att rikta sitt fokus mot att ta bort hinder och främja tillgänglighet. En central fråga är rätten till teckenspråk. Alla unga med hörselnedsättning ska ha rätten att lära sig teckenspråk och få möjlighet att vara i en teckenspråkig miljö. Detta innefattar självklart att även deras familj ska kunna lära sig teckenspråk flytande, vilket inte är fallet med dagens mycket begränsade teckenspråksundervisning. En annan fråga som Ida betonar är att förbättra tillgången till arbetshjälpmedel för att hörselskadade personer inte ska hindras av ineffektiva system.

”Jag vill jobba för ett Unga Hörselskadade som är aktivt och synligt,” säger Ida. “Vi ska vara den självklara rösten i frågor som berör barn och unga med hörselnedsättning. Föreningen ska också erbjuda våra medlemmar ett sammanhang där de blir stärkta och inspirerade. För att lyckas med detta behöver vi sträva efter en aktiv närvaro i hela landet.”

Unga Hörselskadade är en ideell rikstäckande organisation som arbetar för att alla barn och unga med hörselskada ska kunna vara självständiga, delaktiga och utvecklas på lika villkor.

Presskontakt

Ida Hansson, Nyvald ordförande, ida.hansson@uh.se, 0763225155

Jonathan Elebjörk Wahlström, Generalsekreterare, jonathan.elebjork.wahlstrom@uh.se