Gör Funktionsrättskonventionen till lag!

Publicerat: 14 juni 2023
Unga Reumatiker

Gör Funktionsrättskonventionen till lag!

Är alla människor lika mycket värda i Sverige idag? För oss är det självklart att alla människor är lika mycket värda, både i ord och handling. Tyvärr vittnar vardagen för många personer med funktionsnedsättning att så inte är fallet. Vi har under många år kunnat följa debatten och ta del av människors berättelser om att inte få sina rättigheter tillgodosedda. I Sverige idag diskrimineras personer på grund av sin funktionsvariation. Det vill vi ändra på genom en namninsamling för att göra funktionsrättskonventionen till lag. Målet är att få in 10 000 namn. Hjälp oss att nå målet för att stärka rättigheterna för personer med funktionsnedsättning genom att skriva under namninsamlingen.

Vad innebär Funktionsrättskonventionen?

Den fjärde december 2008 ratificerade Sveriges regering FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt det fakultativa protokollet. 15 år senare har konventionen fortfarande inte blivit lag, detta behöver ändras. Vi kan inte vänta…

Läs mer på Unga Reumatikers hemsida