Delta i studie om digital undervisning för unga med nedsatt hörsel eller dövhet

Ett barn med CI som sitter i en fåtölj bredvid ett bord med en trave böcker och läser på en dator.
Illustration: Roberta Laas

Publicerat: 7 november 2023
Sara Szepanski

Vi söker ungdomar med nedsatt hörsel/dövhet, samt deras vårdnadshavare. Vill ni vara med i en nordisk forskningsstudie om möjligheter och utmaningar med digital undervisning för ungdomar med nedsatt hörsel eller dövhet?

I projektet vänder vi oss till ungdomar (13-19 år) med en- eller tvåsidig hörselnedsättning/dövhet. Vi vill också ställa frågor till er som är vårdnadshavare. Studien är frivillig och består av enkäter till er båda som fylls i online (kan även fås i pappersformat). Vill ni veta mer om studien så kan ni gå in på: www.gu.se/psykologi/delta-i-studien-look-listen-learn..

Man anmäler sitt intresse här:
https://lime-psykprise.apps.k8s.gu.se/index.php/358543?lang=sv%C2%A0

Som tack för att man deltar så kan man vara med i en utlottning av superpresentkort (4×1000:-).

Efter att man anmält sitt intresse så får man automatiskt mer information. Intresseanmälan är ej bindande. Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten (dnr. 2022-05858-01). Ansvarig är dr. Marek Meristo, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Kontakt:
Sara Szepanski (doktorand)

Epost: sara.szepanski@psy.gu.se
Tel: 0762011914