Besvara på SVTs enkät om undertexterna

Publicerat: 7 juli 2023
Kansliet

Unga Hörselskadade har fått ett mejl ifrån SVT, där de efterfrågar medlemmar som vill besvara en kort enkät.

SVT undersöker just nu vad tittarna tycker om inställningarna för undertext i SVT Play och skulle vilja få din hjälp med hur vi kan göra valen så tydliga som möjligt genom att besvara en enkät. Enkäten är en del av projektet att göra inbrända undertexter valbara. Det ger bl.a. möjlighet att öka bildkvaliteten och gör det möjligt att slå av undertexter på utländska program.

Frågorna tar cirka 10 minuter att besvara och dina svar är anonyma.

Du kan svara på enkäten t.o.m. den 14:e augusti.