Är kulturen i Stockholm tillgänglig för unga med hörselskada?

Mikrofon
Foto: Bruno Cervera, Unsplash

Publicerat: 12 september 2023
Agnes Frodell

Unga hörselskadade Stockholm & Gotland arbetar intressepolitiskt med bland annat tillgänglig kultur, i detta arbete ingår att förbättra tillgängligheten men också identifiera var den brister. I denna text riktar vi in oss på ”stå upp”-komedi, mer om detta nedan.

Varför riktar vi in oss på ”stå upp”-komedi?

Som distriktsorganisation håller vi många aktiviteter årligen, utifrån önskemål från våra medlemmar. Ett av dessa önskemål har varit ”Stå upp”-komedi, vilket ofta förekommer på platser med redan hög ljudvolym. För att säkerställa våra deltagares rätt att kunna delta i dessa evenemang på lika villkor, så är en viktig förutsättning att användning av teckenspråkstolk och/eller hörslinga är möjligt.

Tillgängligheten brister på Stockholms klubbar

I vårt arbete har vi kontaktat olika stå upp klubbar i Stockholms-området. Vi ställde två enkla frågor angående tillgängligheten per mail. Den första var om det fanns hörslinga och den andra frågan gällande möjlighet att ha tolk i närheten av scenen.

Av dom sex tillfrågade klubbarna var det tre som besvarade oss per mail, varav ett av svaren var detta:

”Hej, vi har ingen slinga och vi har testat med tolk och det har funkat dåligt i vår lokal tyvärr”

Från vår sida känns det skamligt att ett företag kan avvisa en hel grupp i samhället som är beroende av teckenspråkstolk och/eller hörslinga.
Vi är väl medvetna om att detta är ett privat företag, men genom dialog med oss hade vi kunnat hitta en lösning som var tillfredställande för både arrangörer och våra deltagare.

Vi fick även svar från andra arrangör att teckenspråkstolk fungerar bra. Däremot gäller bara drop-in platser utan möjlighet att reservera platser – vilket gör det hela otillgängligt ändå. Om vi inte kan garanteras platser längst fram, där vi ser tolken så gör tolken varken till eller från. Detta innebär att ytterligare två ställen försvinner som möjlighet.

Den sistnämnda klubben sa att det är upp till varje arrangör själva att godkänna teckenspråkstolk för deras evenemang, klubben lägger sig inte i detta.

Kulturlivet borde vara för alla

Från Unga Hörselskadade Stockholm & Gotlands sida tycker vi att dessa svar är otillfredsställande. Vi vill kunna erbjuda våra medlemmar deras önskade aktiviteter och som alltid, garantera tillgängligheten. Om inte ens vi som organisation för och av unga med hörselskada kan finnas i dessa sammanhang. Hur ska då en ensam person som hör dåligt kunna ta del av stå-upp-scenen i Stockholm? Det är med sorg och ilska vi inser att som i många andra sammanhang, stängs unga hörselskadade och döva personer ut från kulturlivets olika delar.

Vi ger däremot inte upp och kommer fortsättningsvis att arbeta med att stå-upp klubbarna garanterar en tillgänglig upplevelse för alla.