Ovärdig syn på barn i valrörelsen

Publicerat: 1 september 2022
Kansliet

Vi på Unga Hörselskadade tycker att den politiska debatten i årets valrörelse har präglats av förslag om hur staten bättre kan kontrollera, uppfostra och straffa barn och unga. Hur hamnade Sverige här?

Idag publicerar Svenska Dagbladet vår debattartikel om ovärdig syn på barn i valrörelsen med stöd av flera olika förbund.

Läs här
https://www.svd.se/a/8Jlqew/ovardig-syn-pa-barn-i-valrorelsen-skriver-flera-organisationer