Öppet hus på Riksgymnasiet för Hörselskadade i Örebro

Publicerat: 23 augusti 2022
Kansliet

Möter du ungdomar med hörselnedsättning som ska börja gymnasiet läsåret 2023/2024? 

Örebro kommun har ett statligt uppdrag att bedriva Riksgymnasiet som är Sveriges enda riksgymnasium för elever med dövhet och hörselnedsättning.

Hos oss går även elever med kombinerad syn- och hörselnedsättning och elever med diagnosen generell språkstörning.

Vi erbjuder 15 nationella program och alla introduktionsprogram.

Den 18–19 oktober och den 19–20 oktober 2022 har Riksgymnasiet Örebro prova-på-dagar för elever som går i årskurs 9.

Eleverna har möjlighet att prova på ett eller två program under två dagar. Vilka två dagar det blir, den 18–19 oktober eller den 19–20 oktober, beror på vilket eller vilka program eleven vill prova.

Eleven anmäler sig via länk på hemsidan och får sedan ett schema skickat till sin e-post.