Nu är verksamhetsbroschyren här

Publicerat: 3 februari 2022
Kansliet

Nu har årets aktivitetsbroschyr kommit ut! I aktivitetsbroschyren så finner du alla aktiviteter som Unga Hörselskadade har under året men du kan också finna SDUF – Sveriges Dövas Ungdomsförbund, DBU – Dövblind Barn och Ungdom, Unga med språkstörning (UMS) och Riksförbundet DHBs aktiviteter!

I dagarna har broschyren skickats ut till många skolor, hörselpedagoger, hörselvårdsmottagningar m.m.

Vill du också ha några exemplar av broschyren?

Maila oss på hej@uh.se så ordnar vi ett utskick!
Den finns även som PDF på www.uh.se/material