Unga Hörselskadade visar vägen för tolk inom vården

Johanna Forsberg. Foto: Unga Hörselskadade

Publicerat: 13 oktober 2021
Kansliet

Vår ordförande Johanna Forsberg är representant i svensk förening för ungdomsmedicins expertråd. Nyligen fick föreningen och dess expertråd ge feedback på europeiska läkarföreningens målbeskrivning för möten med ungdomar och unga vuxna. Johanna valde att för Unga Hörselskadades räkning lyfta frågan kring tolk i möten med läkare och behandlare.

”Vi ser att det är av yttersta vikt att unga Hörselskadade och döva ska erbjudas tolk under besök. Det är inte önskvärt att anhöriga agerar tolk. Anhörig tolkning inskränker på den unges möjlighet att få värdefull egentid med sin läkare.”

Vi har nu nåtts av den glada nyheten att våra synpunkter inkluderats i målbeskrivningen.