Styrelsen har ordet

Johanna Forsberg. Foto: Unga Hörselskadade

Publicerat: 24 januari 2021
Johanna Forsberg, Ordförande i Unga Hörselskadade

Gott nytt år alla medlemmar! Nu är vi inne i 2022, kansliet är tillbaka på plats och den nya styrelsen som valdes på årsmötet har tillträtt. Jag ser så mycket fram emot det nya året, då vi har massor av aktiviteter planerade för alla åldrar. Men mest av allt så ser jag personligen fram emot att det är ett valår, vilket ger oss i UH en stor möjlighet att påverka lite extra och lyfta våra frågor.

2021 var inte bara ett år i pandemins tecken, de var också vad många kallar demokrati 100 år. Kvinnor fick rösträtt 1921 och man kallar det då allmän rösträtt. Men vad politikerna, journalisterna och gemene man glömmer är alla de som inte inkluderades i denna allmänna rösträtt.

Det skulle dröja fram till 1989 innan alla i Sverige över 18 år faktiskt fick rösträtt. Personer med som var omyndigförklarade fick inte rösta. Även idag är vi med hörselskada på många sätt utestängda från politiken. Debatter och politiska sammanhang är inte textade eller teckenspråkstolkade. De med synnedsättning eller rörelsehinder tvingas göra avkall på sin rösthemlighet eftersom vi inte har ett system som är tillgängligt för alla. Vårt arbete för inkludering och tillgänglighet är viktigare än någonsin.

Men känns inte arbetet för ett tillgängligare samhälle ibland hopplöst? Jag kan känna så ibland. För en tid sedan lyssnade jag på en föreläsare som pratade om vikten i att vara ihärdig för att skapa förändring. Hon menade att vi kanske inte kommer kunna förändra allt, men vi kan vara bulldozern som drämmer in i väggen och gör en spricka, en spricka så att de som kommer efter oss kan göra sprickan större och de efter dem gör den ännu större, tills att vi är inne i rummet och de som kommer efter det kan greppa mikrofonen.

Vad vill jag säga med den här? Jo demokratin är viktig, vi är framtiden och vi kan alla göra något för att bidra till en förändring så att alla får rätt att ta del av politiken och demokratin. Du, jag och alla andra kan vara med och bidra till förändring. Både genom att själv vara med och påverka men också genom att vara medlem i UH så ger du oss som jobbar här, kansliet och styrelsen, möjlighet att driva frågor och verka för en förändring. Ni gör det möjligt för oss att vara bulldozern. Så därför vill jag rikta ett stort tack till er alla medlemmar och uppmuntra er att engagera er på det sätt som passar er och sprida ordet om UH.

Johanna Forsberg
Ordförande
Riksstyrelsen