Unga Hörselskadade letar efter yttligare en person till valberedningen

UH Medlemmar på årsmöte, viftar med röstkort
UH Medlemmar på årsmöte, viftar med röstkort. Foto: Unga Hörselskadade

Publicerat: 12 juni 2019
Kansliet

Förra årsmötet valdes Christian Östgård till att sitta i valberedningen. Unga Hörselskadade tillsätter nu ytterligare en person till valberedningen så att det är två personer som gemensamt genomför det viktiga arbetet. Christian är baserad i Härnösand men det är inget krav att man behöver bo i närheten av varandra utan kommunikationen kan med fördel ske via mail.

Vad gör en valberedning?

Valberedningen har en central roll i en ideell förening. Unga Hörselskadades valberedning har framförallt i uppdrag att föreslå nya styrelseledamöter, revisorer och valberedning som sedan årsmötet beslutar om. Utöver det lämnar valberedningen även förslag på arvode till förtroendevalda.

Valberedningen ska se hur föreningen utvecklas och om det finns brist på erfarenhet eller kunskap. Det är därför viktigt att de som sitter i valberedningen pratar med medlemmar såväl som nuvarande styrelseledamöter om deras syn på styrelsens förmåga att leda föreningen.

Det är en fördel om valberedningen på något sätt varit aktiva i föreningen, exempelvis genom att ha deltagit i konferenser eller någon annan aktivitet som Unga Hörselskadade organiserar, så att de känner till vilka personer och kompetenser som finns. Det är också bra om de följer Unga Hörselskadade på sociala medier så att de är uppdaterade om vilka samtal som först i föreningen.

Utifrån föreningens verksamhet och dess behov ska valberedningen därefter söka efter personer som tillsammans utgör en bra representation av föreningens medlemmar samt bidrar med kunskaper och erfarenheter till föreningen.

Vill du vara med i valberedningen?

Välkommen att skriva några rader om dig själv till hej@uh.se senast söndag 30 juni om du ansluta dig till valberedningen i år!