Ska Europarådets ungdomssektion läggas ner?

Europeiska flaggan (EU-flaggan)
Europeiska flaggan

Publicerat: 16 maj 2019
Kansliet

Den 3 maj föreslog Europarådets generalsekreterare att Europarådets ungdomssektion helt skulle monteras ned och ersättas av ett frivilligt samarbete mellan intresserade medlemsstater. 

Unga Hörselskadade vänder sig kraftigt mot detta och skickade ett brev till utrikesministern, Sveriges ambassadör i Europarådet och Sveriges delegater i Europarådets parlamentariska församling där vi uppmanade dem till att försvara Europarådets ungdomssektion. Vi skrev bland annat att: 

”Europarådet spelar en central roll för att utbilda unga om deras rättigheter, ge dem verktyg att göra sin röst hörd, hävda sin rätt och kämpa för jämlikhet. De så kallade ”Study sessions” om mänskliga rättigheter som årligen arrangerats vid de europeiska ungdomscentren i Strasbourg och Budapest har spelat en mycket viktig roll för att stödja unga med hörselnedsättning i Europa. Utan detta viktiga stöd förlorar vi möjligheten att göra vår röst hörd och makten att utforma en bättre och mer demokratisk framtid i Europa”. Läs mer i länken nedan. 

Vi har hittills fått respons från Socialdemokraternas och Vänsterpartiets delegater i Europarådet som delar vår oro och stödjer oss i denna fråga. Även Moderaternas delegat i Europarådet har meddelat oss att de bevakar frågan. 

Hur kan du hjälpa till och påverka i denna fråga? 

Läs brevet i sin helhet. 

Tips på vad man kan skriva på sociala medier (engelska). 

Information om vad allt detta handlar om (engelska). 

Öppet brev till utrikesministern från LSU.