Översyn av Termen ”Nedsatt arbetsförmåga”

UH medlemmar sitter ned vid ett bord och diskuterar
UH medlemmar sitter ned vid ett bord och diskuterar. Foto: Unga Hörselskadade

Publicerat: 5 december 2018
Kansli

Tidigare i höstas ställde vi på Unga Hörselskadade oss kritiska till begreppet ”nedsatt arbetsförmåga”. Vi anser att begreppet har en negativ ton och kan misstolkas. De allra flesta unga med hörselskada har full arbetsförmåga och kan därför påverkas av begreppet ”nedsatt arbetsförmåga” på ett negativt sätt. 

För ett år sedan gav regeringen Arbetsförmedlingen ett uppdrag där de skulle göra en översyn av begreppet ”nedsatt arbetsförmåga”. Häromveckan har Arbetsförmedlingens utredare kommit fram till att begreppet bör avskaffas. Detta innebär att begreppet inte ska ersättas av något annat begrepp. Ett mycket bra förslag och framförallt ett steg framåt! 

Det blir med all förmodan den nya, kommande regeringen som ska ta ställning till förslaget om att avskaffa begreppet ”nedsatt arbetsförmåga”. Vi hoppas att de lyssnar på förslaget och att beslutet tas så snart regeringen tillsätts. 

Rent formellt handlar det om att ändra ”Förordning (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga”, så att den bara heter ”Förordning (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning”. 

Ni kan läsa mer om vår ställning till detta begrepp i vår skrivelse här nedan. 

Ta bort begreppet ”nedsatt arbetsförmåga” (skrivelse från Unga Hörselskadade 2018-10-05) 

Översyn av termen nedsatt arbetsförmåga (Arbetsförmedlingens återrapport till regeringen, 2018-11-15)