Nu kan du anmäla dig till årsmötet

UH Medlemmar på årsmöte, viftar med röstkort
UH Medlemmar på årsmöte, viftar med röstkort. Foto: Unga Hörselskadade

Publicerat: 18 september 2018
Kansli

Hösten har precis börjat men redan nu börjar det bli dags att anmäla dig till årsmötet. Detta årsmöte kommer denna gång att hållas i Örebro. Hoppas att vi ses där!

Information

När: 23-25 november.
Var: ABF:s lokaler på Fredsgatan 18 i Örebro.
Anmälan: Årsmötet är gratis och du anmäler dig här senast den 21 oktober. Där finner du också mer information.
Frågor: Kansliet ansvarar för bokning av resor, boende och annat praktiskt runt årsmötet. Kontakta  hej@uh.se om du har frågor eller funderingar. 

Vad är ett årsmöte?

Årsmötet är Unga Hörselskadades högsta beslutfattande möte. På årsmötet får du vara med och fatta viktiga beslut om Unga Hörselskadades arbete. Vi kommer diskutera aktiviteter, vårt påverkansarbete, stadgeändringar, ekonomi med mera. Alla medlemmar har rösträtt och kan delta på årsmötet. Årsmötet är också en social och rolig helg där du har möjlighet att träffa andra medlemmar du inte träffat på länge, lära känna nya UH:are, diskutera och byta erfarenheter. 

Nominera till riksstyrelsen och utmärkelser

Var med och påverka UH:s framtid genom att nominera de du tycker passar bra till uppdrag inom UH. På årsmötet väljer vi representanter till riksstyrelsen. Vi väljer även valberedning och föreningsrevisor. Samtidigt lyfter vi alltid fram någon som har gjort det lilla extra i UH. Du kan nominera medlemmar till årets utmärkelser som exempelvis årets UH:are eller årets UH-ledare. Andra utmärkelser som brukar delas ut är årets VIPHIP och årets Vaxpropp. Kriterier finner du lite längre ner på sidan. Vid nominering till uppdrag inom UH, maila till valberedningen@uh.se senast den 21 oktober. Vill du nominera utmärkelser, maila dina förslag till  hej@uh.se senast den 9 november. 

Kriterier för årets utmärkelser 

Årets UH:are:  

…tilldelas en person som utmärkt sig i fråga om engagemang för Unga Hörselskadades frågor 

…är en person som tillfört UH något under det senaste året 

…är en person som aktivt arbetat för att stärka UH som organisation 

…är en person som aktivt arbetat för att förändra hörselskadade ungdomars situation i samhället. 

…ska på ett tydligt sätt varit aktiv och drivande i frågor som berör våra medlemmars situation i samhället 

Årets UH-ledare: 

…är en person som utmärkt sig som ledare i Unga Hörselskadade under det gångna året 

…är en person som genom sitt engagemang för läger/aktiviteter hjälpt till att genomföra en eller flera aktiviteter på ett lyckat sätt 

…har en eller flera av följande egenskaper: engagerad, god arbetskamrat, populär bland deltagarna, genomfört de uppgifter som personen åtagit sig på ett tillfredställande sätt 

Årets VIPHIP: 

Unga Hörselskadade delar årligen ut årets VIPHIP till en person, organisation eller ett företag som gynnar utvecklingen mot ett samhälle som är tillgängligt för unga med hörselskada. 

Årets Vaxpropp:

Årets Vaxpropp går till en person, organisation, myndighet eller ett företag som på något sätt visat brist på lyhördhet gentemot hörselskadade barn och ungas behov och intressen. 

Påverka Unga Hörselskadades framtid

Skriv en motion:

Vill du påverka vad UH ska arbeta med under 2019? Har du en toppenidé? Vill du se någon förändring i vår verksamhet? Skriv en motion, det vill säga ett förslag, som tas upp och beslutas om under årsmötet. Skriv ner vad du vill, varför du vill det och vad du vill att årsmötet ska besluta. Alla idéer är uppskattade, små som stora. 

Vill du ha hjälp med formuleringar är du välkommen att kontakta Maria på hej@uh.se det är även dit den färdiga motionen skickas senast den 21 oktober. 

Tvåspråkighetskonferens

I samband med årsmötet håller vi en tvåspråkighetskonferens under lördagen. Att få möjligheten att lära sig svenskt teckenspråk som ung och hörselskadad är UH:s stora hjärtefråga. Många av UH:s medlemmar är idag tvåspråkiga och ser en vinning i möjligheten att kommunicera på svenskt teckenspråk eller talad svenska beroende på situation. Under eftermiddagen fördjupar vi oss i språkets betydelse, forskning kring tvåspråkighet, medlemmars erfarenheter och hur borde UH arbeta med rätten till tvåspråkighet framöver. 

Är du sugen på att få vara med?

Anmäl dig här!