Nu är det tid för att kandidera själv eller nominera personer som du tycker ska ha ett förtroendeuppdrag. Det kan innebära att man sitter med i riksstyrelsen, är suppleant eller med i valberedningen.

Under årsmötet så får du vara med att påverka Unga Hörselskadades framtid genom att kandidera till olika förtroendeuppdrag eller nominera personer du tycker skulle passa bra till att sitta med i riksstyrelsen, valberedning eller som föreningsrevisor. Genom att vara med på årsmötet så får du chansen att rösta om vilka som ska få förtroendeuppdrag i Unga Hörselskadade.

De som sitter i riksstyrelsen är ansvariga för vad Unga Hörselskadade gör och står för. Men det innebär också att man tar olika beslut på styrelsemöterna kring olika projekt, repsentenerar Unga Hörselskadade och påverkar hur Unga Hörselskadade ska jobba för framtiden med resten av kansliet och ideellt engagerade medlemmar.
Om man blir vald till riksstyrelsen så kan man sitta i 1 eller 2 år.

Förtroendeuppdrag som du kan kandidera till eller nominera någon.

Du kan kandidera eller nomninera någon till Ordförande.

Du kan inte kandidera eller nomninera någon till Vice Ordförande.

Du kan kandidera eller nomninera någon till Ledamot.

Du kan kandidera eller nomninera någon till Suppleant.

Du kan kandidera eller nomninera någon till Valberedningen.

Nominering stänger den 9 oktober kl 23.59

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

För att kandidera till eller nominera någon behöver vi veta detta:

Kandidera själv till Unga Hörselskadades Riksstyrelse

Vem vill kandidera: (Skriv ditt namn om du vill kandidera)
Vilket förtroendeuppdrag?: Riksstyrelsen / Valberedning / Föreningsrevisor
Vilken roll inom riksstyrelsen? Ordförande / Vice ordförande / Ledamot / Suppleant
Varför vill du kandidera?:
Din epostadress:

Du kan använda denna mall i mejl och fyll i, skicka sen in er ansökan via hej@uh.se och märk mejlet med Nominering årsmöte 2023

Nominera någon till Unga Hörselskadades Riksstyrelse

Vem vill du nominera: (Skriv personens namn)
Vilket förtroendeuppdrag?: Riksstyrelsen / Valberedning / Föreningsrevisor
Vilken roll inom riksstyrelsen? Ordförande / Vice ordförande / Ledamot / Suppleant
Varför vill du nominera den personen?:
Nominerad av:
Din epostadress:

Du kan använda denna mall i mejl och fyll i, skicka sen in er ansökan via hej@uh.se och märk mejlet med Nominering årsmöte 2023

 

Inom Rikstyrelsen så finns det 4 olika poster som man kan nominera personer till. Här kommer förklaring kring varje post.

Ordförande: Ordförandens roll är att leda styrelsen, ser till att dagordningen följs och att alla ledamöter får komma till tals i olika frågor.  Ordföranden är också ansvarig för är att representera föreningen. Det kan vara i olika sammanhang, t.ex. i debattartiklar, i media eller i ett samarbete med andra organisationer. 

Vice ordförande: Vice ordförande roll är att stötta ordföranden i dess arbete och tar över ordförandeposten när ordförande har fått förhinder och inte kan närvara på möten eller andra sammanhang.

Ledamöter: Ledamöterna är de som tillsammans med ordförande och vice ordförande har i uppgift att fatta viktiga beslut om UH:s verksamhet. Men också att representera UH och tillsammans utforma vår verksamhet.

Suppleant: Som suppleant så har du som roll att vara reserv, för om någon styrelseledamot har fått förhinder för att kunna delta på ett styrelsemöte så kan den som är suppleant närvarar i ledamotens ställe.

Valbredning

De som sitter i valberedning (VB) får i uppdrag till nästa årsmöte att hitta nya och engaerade medlemmar (kandidater) som kanske vill vara med i riksstyrelsen kommande år.

Föreningsrevisor

Föreningsrevisorernas uppgift är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsen arbete men också vara den som ser över UH:s Ekonomi och att allt går rätt till.

*Om det står ledig för poster som är för riksstyrelsen så betyder det att det finns lediga platser! Nominera någon nu!