Nominera

Under årsmötet så får du vara med att påverka Unga Hörselskadades framtid genom att nominera personer du tycker skulle passa bra till att sitta med i riksstyrelsen, valbredning eller föreningsrevisor. På årsmötet röstar man sen fram vilka som ska sitta på de olika posterna.

De som sitter i riksstyrelsen är ansvariga för vad UH gör och står för. Men det innebär också att man tar olika beslut på styrelsemöterna kring olika projekt, hur UH ska jobba etc med resten av personalen och engagerade medlemmar. Om man blir vald till riksstyrelsen så kan man sitta i 1 eller 2 år.

Nominering stängs om

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Sista dag att nominera:
30 september

Poster inom Rikstyrelsen

Inom Rikstyrelsen så finns det 4 olika poster som man kan nominera personer till. Här kommer förklaring kring varje post.

Ordförande: Ordförandens roll är att leda styrelsen, ser till att dagordningen följs och att alla ledamöter får komma till tals i olika frågor.  Ordföranden är också ansvarig för är att representera föreningen. Det kan vara i olika sammanhang, t.ex. i debattartiklar, i media eller i ett samarbete med andra organisationer. 

Vice ordförande: Vice ordförande roll är att stötta ordföranden i dess arbete och tar över ordförandeposten när ordförande har fått förhinder och inte kan närvara på möten eller andra sammanhang.

Ledamöter: Ledamöterna är de som tillsammans med ordförande och vice ordförande har i uppgift att fatta viktiga beslut om UH:s verksamhet. Men också att representera UH och tillsammans utforma vår verksamhet.

Suppleant: Som suppleant så har du som roll att vara reserv, för om någon styrelseledamot har fått förhinder för att kunna delta på ett styrelsemöte så kan den som är suppleant närvarar i ledamotens ställe.

Valbredning

De som sitter i valberedning (VB) får i uppdrag till nästa årsmöte att hitta nya och engaerade medlemmar (kandidater) som kanske vill vara med i riksstyrelsen kommande år.

Föreningsrevisor

Föreningsrevisorernas uppgift är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsen arbete men också vara den som ser över UH:s Ekonomi och att allt går rätt till.

*Om det står ledig för poster som är för riksstyrelsen så betyder det att det finns lediga platser! Nominera någon nu!

Vem vill du nominera?

Vilken kategori vill du nominera personen till?

Vilken roll ska personen ha?

13 + 10 =