Teckenspråk

Den generella uppfattningen i Nepal har varit att teckenspråket är dövas språk och inget som personer med hörselskada bör använda sig av. Personer med hörselskada har inte heller sett några fördelar med att använda teckenspråk. Runt hundra personer, majoriteten av dessa är personer med en hörselskada har fått kunskaper i teckenspråk.

Mer information kommer komma.

 Box 1068, 164 25 Kista | Besöksadress: Isafjordsgatan 30B, 164 40 Kista
Telefon: 08-457 55 00 | E-post: kansli@uh.se | Bankgiro: 5235-4271

Läs mer om vår integritetspolicy.