Intervjuer från Nepal

Intervjuer som publicerades i samband med att våra partnerorganisationer besökte Sverige.

Intervju med Susmita inför Sverigebesöket 2019

Vem är du?
Mitt namn är Susmita och jag bor i Kirtipur, en förort till Huvudstaden Kathmandu.

Berätta om din relation till din hörselskada?
Jag blev hörselskadad som artonåring och jag vet inte orsaken till detta. En dag upplevde jag plötsligt att jag inte kunde höra och gjorde en hörselundersökning. Genom detta fick jag bekräftat att jag har en hörselnedsättning. Jag har haft hörapparater i ca 7 år eftersom min hörsel har blivit sämre. Ibland kan jag inte använda hörapparaten eftersom jag även har tinnitus.

Vad ser du fram emot med besöket till Sverige?
Fokus för besöket är att vi ska lära oss mer om skrivtolkning, och jag ser verkligen fram emot att lära mig mer om det! Jag vill kunna bidra till att vi kan implementera skrivtolkning i Nepal på lång sikt. Jag vill också lära mig om påverkansarbete, utbildning och hörseltillgänglighet i Sverige.

Vad har du för roll i NAHOH och hur länge har du varit medlem?
Jag har varit medlem i NAHOH i 15 år och jag är nu vice ordförande i NAHOH.

Hur tänker du att Sverige ser ut?
Jag har faktiskt ingen aning om hur Sverige ser ut. Jag tror att det är mer utvecklat än Nepal med exempelvis mer bekvämligheter, bättre tillgänglighet för personer med hörselskada och spännande infrastruktur. Jag ser fram emot att upptäcka Sverige och träffa UH:s medlemmar!

Intervju med Sunita om skillnader och likheter

Sunita Maharjan, ordförande NAHOH delar med sig av sina tankar om skillnader mellan Nepal och Sverige för personer med hörselskada. 

Hur tänker du att situationen för personer med hörselskada i Sverige ser ut? 
Jag tycker att situationen för personer med hörselskada i Sverige är mycket bättre i jämförelse med Nepal. Jag var på besök i Sverige 2016 och fick då möjlighet att lära mig om villkoren för personer med hörselskada som exempelvis tillgänglig infrastruktur, utbildningssystemet som inkluderar speciella skolor för personer med hörselskada och service i form av skrivtolkning. Jag lärde mig att barn under 18 år får gratis  hörapparater från staten och detta gjorde ett stort positivt intryck på mig eftersom det skiljer sig från Nepal. I Nepal är det väldigt dyrt med hörapparater även för barn och ibland väljer föräldrar bort hörapparater till sina barn pga kostnaden är för hög. 

Intervju med Neeta inför Sverigebesöket 2019

Vem är du och vilken roll har du i SHRUTI?
Mitt namn Neeta Keshary Bhattarai. Jag är grundare och ordförande för SHRUTI och jag har varit engagerad i SHRUTI sedan 2012. Det var då jag bestämde mig för att starta organisationen för att kunna arbeta för att förändra situationen för personer med hörselskada i Nepal. Det finns så mycket som jag vill förändra!

Vad ser du fram emot med besöket till Sverige?
Jag vill få ökad kunskap om hörselorganisationers roll och arbete, hörseltillgänglighet och inkluderande utbildning i Sverige. Detta hoppas jag kan medföra att vi kan utveckla inkluderande former och anpassningar utifrån våra behov och förutsättningar i Nepal.

Hur tänker du att Sverige ser ut?
Jag föreställer mig att Sverige är ett väldigt vackert land som mycket vattenresurser. Jag tänker även det finns många vattenkanaler i Stockholm. Vi kommer till Sverige i mitten av december och då kanske det är fullt av snö överallt. Jag tror också att svenskar är samarbetsvilliga och vänliga.

Intervju med Projektledare för NAHOH

Sarita – NAHOH

Vem är du? vilken roll har du under besöket?
Jag heter Sarita Maharjan och jag bor i Kirtipur  en förort som ligger sydväst om Kathmandu. Jag arbetar som projektledare för NAHOH. Under besöket kommer jag främst fungera som översättare till NAHOH:s representant Susmita för göra informationen förståelig.  

Vad ser du fram emot med besöket till Sverige?
Jag ser fram emot att lära mig mer om om situationen för personer med hörselskada i Sverige. Jag hoppas också att få idéer och inspiration till hur vi kan bedriva påverkansarbete som gynnar personer med hörselskada i Nepal inom områden som skrivtolkning, teknologi och inkluderande utbildning. Jag hoppas att besöket bidrar till att vi framgångsrikt  kan omsätta ny kunskap i praktiken.

Intervju med Projektledare för SHRUTI

Pallavi – SHRUTI

Vem är du? Vilken roll har du under besöket?
Jag heter Pallavi Thapa och jag har arbetat hos SHRUTI i 2 år.  Just nu arbetar jag som projektledare för SHRUTI. Ibland hjälper jag även till att ta anteckningar till SHRUTI:s styrelsemedlemmar.  Min roll under besöket är att stödja SHRUTIs ordförande Neeta gällande att ta anteckningar samt övrig kommunikation. 

Vad ser du fram emot med besöket till Sverige?
Jag ser fram emot att lära mig mer om skrivtolkning och om tillgänglighet för personer med hörselskada i Sverige.