Insamling

Egeninsats – var med och bidra till vårt projekt!

I huvudsak finansieras vårt Nepalprojekt av paraplyorganisationen MyRight, funktionshinderrörelsens plattform för internationellt utvecklingssamarbete. En förutsättning för att UH kan driva projektet genom MyRight är att UH som organisation står för en årlig egeninsats som är en del av projektbudgeten. Egeninsatsen är 10 % av den totala projektbudgeten och får inte bestå av statliga medel. Ditt bidrag möjliggör det viktiga arbetet för att stärka möjligheter och rättigheter för personer med hörselskada i Nepal.

Finansiering
UH är en medlemsorganisation till MyRight som är funktionshinderrörelsens plattform för internationellt utvecklingssamarbete. Utvecklingssamarbetet finansieras till största delen av MyRight som i tur får bidrag från Forum Syd som är en paraplyorganisation för civilsamhällets internationella arbete. Forum Syd får bidrag från SIDA. MyRight arbetar för att stärka lokala organisationer som organiserar personer med funktionsnedsättning/normbrytande funktionsvariation i syfte att organisationerna självständigt ska bedriva ett arbete för förändring.

Bidra till Nepalprojektet!

Var med och bidra till förbättra situationen för personer med hörselskada i Nepal! UH som organisation behöver investera en summa pengar, egeninsats, för att bedriva Nepalprojektet. Ditt bidrag går oavkortat till egeninsatsen som möjliggör det viktiga arbetet för att stärka möjligheter och rättigheter för personer med hörselskada i Nepal,

Swish: Skicka en valfri summa till 123 662 49 77.
Ange namn och ”Nepal”.

Bankgiro: 5235-4271
Betalningsmottagare: Unga Hörselskadade
Betalningsmeddelande: Skriv ditt namn, postadress och e-post. Märk betalningen med ”Nepal”.

Vilka är MyRight?
MyRight är den svenska funktionshinderrörelsens plattform för internationellt utvecklingssamarbete. Genom MyRight bedriver olika medlemsorganisationer utvecklingssamarbeten med sina respektive systerorganisationer runt om i världen. Läs mer på www.myright.se eller klicka direkt på deras logga.