NepalGruppen

Vad är Nepalgruppen?
Text kommer

 

Vill du ingå i Nepalgruppen?

Gruppen arbetar med informationsspridning om projektet samt insamling av egeninsatsen. Gruppen får också regelbundet information om projektet. Maila projektledare sara.bryntse@uh.se för mer information.

Bli medlem i Nepalgruppen

Vill du vara medlem i Nepalgruppen på facebook?