NepalGruppen

Vad är Nepalgruppen?
Text kommer

 

Vill du ingå i Nepalgruppen?

Gruppen arbetar med informationsspridning om projektet samt insamling av egeninsatsen. Gruppen får också regelbundet information om projektet. Maila projektledare sara.bryntse@uh.se för mer information.

Bli medlem i Nepalgruppen

Vill du vara medlem i Nepalgruppen på facebook?

Postadress: Box 1068, 164 25 Kista | Besöksadress: Isafjordsgatan 30B, 164 40 Kista
Telefon: 08-457 55 00 | E-post: kansli@uh.se | Bankgiro: 5235-4271

Läs mer om vår integritetspolicy.