Nepal

Om vårt Nepalprojekt

Generellt sett finns det brist på kunskap om orsaker till en hörselskada i samhället men också bland personer med hörselskada. I det nepalesiska samhället spelar familjen en viktig roll socialt, kulturellt samt ekonomiskt. Den allmänna synen på en person med hörselskada inom en familj är att personer med hörselskada är i behov av mat men kan inte själv bidra till familjens försörjning. Personer med hörselskada anses i regel vara icke produktiva för både familjen och för samhället. Därför anses personer med hörselskada många gånger vara en börda för familjen och det är vanligt att personer med hörselskada får höra ”det hade varit bättre om vi inte hade haft dem”. Det är vanligt att familjen inte tror att personer med hörselskada är kapabla att göra något utan stöd från familjen och de förväntas ofta arbeta med olika sysslor i hemmet. Att få ett barn som har en normbrytande funktionsvariation anses vara ”gudarnas straff” för att en har gjort dåliga saker i sitt tidigare liv.

Läs mer om teckenspråkets funktion i Nepal och om studiecirklar.

Vi samarbetar med två hörselorganisationer i Nepal, SHRUTI och NAHOH. Läs mer om detta här.

Resor och projektperioder

Startskotten för samarbetet var en kontaktresa hösten 2013 då tre representanter från Unga Hörselskadade besökte Nepal för att undersöka förutsättningarna för att bedriva ett utvecklingssamarbete i Nepal. I Nepal fick UH:s representanter träffa de två organisationer som är verksamma i huvudstaden Kathmandu och fick kunskap om situationen för personer med hörselskada i Nepal. UH tog efter resan beslutet att inleda ett utvecklingssamarbete med organisationen NAHOH, Nepal Association of the Hard of Hearing. Några månader senare, våren 2014, åkte tre representanter återigen till Nepal för att tillsammans med NAHOH planera för vad som skulle genomföras inom ramen för projektet.

I slutet av 2015 åkte två representanter från UH till Nepal. På plats genomfördes en workshop om den svenska hörselrörelsens historia samt en utbildning för blivande studiecirkelledare om hörselskadademedvetenhet. Under hösten 2016 kom tre representanter till Sverige för att få kunskap om bl.a. utbildningssystemet för elever med hörselskada, teckenspråkstolkning samt att de närvarade under UH:s årsmöte. Hösten 2018 bar det ännu en gång till Nepal. På plats höll UH:s representanter Hanna och Sara i en ledarutbildning för organisationerna SHRUTI och NAHOH.

Läs mer om våra projektperioder här.

Egeninsats

För att genomföra projektet behöver UH stå för en egeninsats årligen, vilket är 10% av den totala projektbudgeten. Insamlingsarbetet till egeninsatsen utförs av projektledare samt UH:s ideella Nepalgrupp. Läs mer om detta här.

Vill du ingå i Nepalgruppen?

Gruppen arbetar med informationsspridning om projektet samt insamling av egeninsatsen. Gruppen får också regelbundet information om projektet. Maila projektledare sara.bryntse@uh.se för mer information.

Postadress: Box 1068, 164 25 Kista | Besöksadress: Isafjordsgatan 30B, 164 40 Kista
Telefon: 08-457 55 00 | E-post: kansli@uh.se | Bankgiro: 5235-4271

Läs mer om vår integritetspolicy.