Korta berättelser ifrån nepal

Unga Hörselskadade har regelbundet spridit information om vår projektverksamhet och om livsvillkoren för personer med hörselskada i Nepal. Detta för att ni ska få så mycket inblick som möjligt i det vi gör. Spännande!

DEN NEPALESISKA DEFINITIONEN OM VEM SOM ÄR HÖRSELSKADAD

Nepal är ett av världens fattigaste länder och det finns stora skillnader i vilka förutsättningar personer med hörselskada har i jämförelse med Sverige. I Sverige definieras personer med hörselskada som “hörselskadad” oavsett vilken grad av nedsättning personen har men så är inte fallet i Nepal.

Den nepalesiska definitionen om vem som är hörselskadad är:

  • Personer med grav hörselnedsättning (65 db – 80 db)
  • Personer som inte kan tala tydligt eller kan uppfatta tal tydligt och som behöver använda hörapparat för att höra.

FILMINTERVJU om medlemskap – SHRUTI

Under Unga Hörselskadades senaste projekt resa till Nepal strax innan jul förra året spelade vi in två filmintervjuer med två av SHRUTI:s medlemmar i syfte att sprida information till er som följer oss. Filmklippen kommer bland annat handla om personliga uppfattningar om hur det är att leva med hörselskada, hur utbildningen fungerat och vilket stöd de fått från omgivningen.

Det första filmklippet handlar om medlemskapets betydelse för Kopila. Hon arbetar idag som generalsekreterare för SHRUTI. Filmklippet är textat.

FILMINTERVJU om utbildning – SHRUTI

Under Unga Hörselskadades senaste projekt resa till Nepal i slutet av förra året spelade vi in två filmintervjuer. Detta filmklipp handlar om hur utbildningen har fungerat för Kopila, som är medlem i SHRUTI, en av de två nepalesiska hörselorganisationerna som vi har ett samarbete med. Filmklippet är textat.

FILMINTERVJU MED DINESH

Under Unga Hörselskadades senaste projektresa till Nepal i slutet av förra året spelade vi in filmintervjuer. Vi har tidigare delat två filmklipp med Kopila som bl.a. har berättat om hur utbildningen fungerar för unga med hörselskada i Nepal. I detta filmklipp träffar vi Dinesh som berättar hur det gick till när hans hörselskada upptäcktes och att han fick medicin av en läkare i hopp om att bota hörselskadan. Filmklippet är textat.

FILMINTERVJU MED DINESH

Under Unga Hörselskadades senaste projektresa till Nepal strax innan jul förra året spelade vi in två filmintervjuer med två av SHRUTI:s medlemmar som bygger på personliga erfarenheter. I detta filmklipp berättar Dinesh hur det känns att ha en hörselskada samt hur han kom i kontakt med SHRUTI och vad han gör i organisationen. Filmklippet är textat.

FILMINTERVJU MED DINESH

Under Unga Hörselskadades senaste projektresa till Nepal strax innan jul förra året spelade vi in två filmintervjuer med två av SHRUTI:s medlemmar som bygger på personliga erfarenheter. I detta filmklipp berättar Dinesh om stöd från familj och vänner samt hur han kommunicerar med familj och vänner. Filmklippet är textat.

FILMINTERVJU MED DINESH

Under Unga Hörselskadades senaste projektresa till Nepal strax innan jul spelade vi in två filmintervjuer med två av SHRUTI:s medlemmar som bygger på personliga erfarenheter. I detta filmklipp berättar Dinesh vad han gör till vardags och vad han vill göra i framtiden. Filmklippet är textat.