Material

Vad har vi för material?

Vi på Unga Hörselskadade jobbar också med att dela ut material om barn och unga med hörselskada överlag till vårdnadshavare, skolor, hörselvård, myndigheter, makthavare och andra personer som kan ha nytta av vårt material. Vi kommer att nedan lista all material vi använder oss av i dagsläget. Vi kommer också att tipsa om annat material som har med barn och unga med hörselskada, teckenspråk och tvåspråkighet. Vi vill sprida kunskap om vår målgrupp och det gör vi bl.a. genom vårt och andra myndigheter och organisationers material. Är ni intresserade av att få material av oss? Skicka oss ett mail till kansli@uh.se så ordnar vi ett eller några exemplar till er, antingen i tryckt version eller som PDF. Ni får givetvis också ställa frågor till oss om ni undrar något.

Under 2019 har vi arbetat fram en ny tvåspråkighetsbroschyr, Därför tvåspråkighet. Den förra versionen trycktes upp 2008 så det var dags för en förändring. Den blev klar i början av hösten 2019 och ni hittar broschyren nedan. Vårt avsnitt om tvåspråkighet och teckenspråk har också fått sig en uppdatering. Har ni frågor som berör tvåspråkighetsbroschyren eller tvåspråkighet rent allmänt, maila gärna kansli@uh.se.

Därför tvåspråkighet

Därför tvåspråkighet är en broschyr om hur tvåspråkighet  skapar delaktighet för barn och unga med hörselskada.

Vi vill att alla barn med hörselskada ska få utveckla både svenska och svenskt teckenspråk tidigt i livet. För att det ska bli verklighet krävs bland annat tydligare riktlinjer som ger alla barn och unga med hörselskada rätt till teckenspråksutbildning. Det krävs också att samhället tillhandahåller teckenspråkiga miljöer under barnets uppväxt och skolgång.

Vi har i denna broschyr samarbetat med Hörselskadades Riksförbund, Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Dövblind Ungdom, Förbundet Sveriges Dövblinda, Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning (DHB) och Sveriges Dövas Riksförbund.

Ladda ner vår tvåspråkighetsfolder. Vill du hellre beställa en tryckt kopia av den, vänligen maila oss på kansli@uh.se.

Föräldramaterial

Vårt föräldramaterial har vi haft i flera år och brukar uppskattas av föräldrar. I foldern informerar vi föräldrar om vikten av tvåspråkighet, skolval och om hur bra det kan vara att träffa andra likasinnade personer som möjligen också har en hörselskada.

Ladda ner vårt föräldramaterial. Vill du hellre beställa en tryckt kopia av den, vänligen maila oss på kansli@uh.se.

Skolmaterial

Detta är en broschyr som riktar sig till dig som har en hörselskada och som är student eller funderar på att börja läsa på högskola eller universitet. Det är en samling av information och tips som är bra att veta inför valet som kan komma att påverka dig i flera år framöver.

Ladda ner vårt skolmaterial. Vill du hellre beställa en tryckt kopia av den, vänligen maila oss på kansli@uh.se.

Politiskt program

Det politiska programmet vänder sig till politiker, beslutsfattare och tjänstemän på alla nivåer. Programmet är också avsett för alla personer med hörselskada, våra medlemmar och andra som intresserar sig för detta område. I programmet hittar du de problem som håller oss tillbaka från att vara fullt delaktiga i samhällets alla delar. Vi har delat upp det politiska programmet i olika avsnitt, delaktighet, tillgänglighet, självständighet och lika villkor.

Ladda ner vårt politiska program. Vill du hellre beställa en tryckt kopia av den, vänligen maila oss på kansli@uh.se.

Verksamhetsbroschyr

I några år har vi tillsammans med Sveriges Dövas UngdomsförbundDövblind Ungdom och Riksförbundet DHB haft en gemensam verksamhetsbroschyr. Många av våra medlemmar är också medlemmar i de andra organisationerna och vi ser en vinning i att ha en gemensam broschyr för att visa hur många aktiviteter vi tillsammans har. 

Ladda ner vår verksamhetsbroschyr. Vill du hellre beställa en tryckt kopia av den, vänligen maila oss på kansli@uh.se.

Bli medlem

Vi har alldeles nyligen reviderat vårt Bli medlem-material. Bli medlem är en slags folder där information om Unga Hörselskadade finns med och hur man går tillväga för att bli medlem i vår organisation. Man kan fylla i blanketten och posta den per post.

Ladda ner vår medlemsfolder. Vill du hellre beställa en tryckt kopia av den, vänligen maila oss på kansli@uh.se.

Språkresefolder

Tillsammans med Riksförbundet DHB har vi gjort en språkresefolder. I flera år har vi tillsammans med språkreseförmedlaren Avista anordnat en språkresa i mysiga badorten Ilfracombe i England. På språkresan får deltagarna chansen att träffa andra med hörselskada, utveckla sin engelska och samtidigt hitta på massa roliga aktiviteter. 

Ladda ner vår språkresefolder. Vill du hellre beställa en tryckt kopia av den, vänligen maila oss på kansli@uh.se.

CI-material

CI-materialet har vi också använt och delat ut i olika sammanhang i några år. Materialet handlar om vad CI är för någonting, varför man kan välja att operera in CI och varför det är positivt att lära sig teckenspråk. 

Vi kommer att uppdatera CI-materialet under våren 2020. Håll utkik!

Ladda ner vårt CI-material. Vill du hellre beställa en tryckt kopia av den, vänligen maila oss på kansli@uh.se.

 Postadress: Box 1068, 164 25 Kista | Besöksadress: Isafjordsgatan 30B, 164 40 Kista
Telefon: 08-457 55 00 | E-post: kansli@uh.se | Bankgiro: 5235-4271

Läs mer om vår integritetspolicy.