Material

Vad har vi för material?

Vi på Unga Hörselskadade jobbar också med att dela ut material om barn och unga med hörselskada överlag till vårdnadshavare, skolor, hörselvård, myndigheter, makthavare och andra personer som kan ha nytta av vårt material. Vi kommer att nedan lista all material vi använder oss av i dagsläget. Vi kommer också att tipsa om annat material som har med barn och unga med hörselskada, teckenspråk och tvåspråkighet. Vi vill sprida kunskap om vår målgrupp och det gör vi bl.a. genom vårt och andra myndigheter och organisationers material. Är ni intresserade av att få material av oss? Skicka oss ett mail till kansli@uh.se så ordnar vi ett eller några exemplar till er, antingen i tryckt version eller som PDF. Ni får givetvis också ställa frågor till oss om ni undrar något.

Under 2019 har vi arbetat fram en ny tvåspråkighetsbroschyr, Därför tvåspråkighet. Den förra versionen trycktes upp 2008 så det var dags för en förändring. Den kommer att vara klar i början av hösten. När den är uppdaterad läggs den ut på hemsidan samtidigt som att vårt avsnitt om tvåspråkighet och teckenspråk också får sig en uppdatering. Håll utkik!

Verksamhetsbroschyr

I några år har vi tillsammans med Sveriges Dövas UngdomsförbundDövblind Ungdom och Riksförbundet DHB haft en gemensam verksamhetsbroschyr. Många av våra medlemmar är också medlemmar i de andra organisationerna och vi ser en vinning i att ha en gemensam broschyr för att visa hur många aktiviteter vi tillsammans har. 

Ladda ner vår verksamhetsbroschyr som en PDF. Vill du hellre beställa en tryckt kopia av den, vänligen maila oss på kansli@uh.se.

Språkresefolder

Tillsammans med Riksförbundet DHB har vi gjort en språkresefolder. I flera år har vi tillsammans med språkreseförmedlaren Avista anordnat en språkresa i mysiga badorten Ilfracombe i England. På språkresan får deltagarna chansen att träffa andra med hörselskada, utveckla sin engelska och samtidigt hitta på massa roliga aktiviteter. 

Ladda ner vår språkresefolder som en PDF. Vill du hellre beställa en tryckt kopia av den, vänligen maila oss på kansli@uh.se.

Föräldramaterial

Vårt föräldramaterial har vi har i flera år och brukar uppskattas av föräldrar. I foldern informerar vi föräldrar om vikten av tvåspråkighet, skolval och om hur bra det kan vara att träffa andra likasinnade personer som möjligen också har en hörselskada. Vi kommer under 2019 uppdatera föräldramaterial, mest utifrån ett layoutperspektiv men innehållet kommer delvis att ändras.

Ladda ner vårt föräldramaterial som en PDF. Vill du hellre beställa en tryckt kopia av den, vänligen maila oss på kansli@uh.se.

Vi kommer att uppdatera föräldramaterialet under hösten 2019. Håll utkik!

Bli medlem

Vi  har alldeles nyligen reviderat vårt Bli medlem-material. Bli medlem är en slags folder där information om Unga Hörselskadade finns med och hur man går tillväga för att bli medlem i vår organisation. Man kan fylla i blanketten och postar den per post.

Ladda ner vår medlemsfolder som en PDF. Vill du hellre beställa en tryckt kopia av den, vänligen maila oss på kansli@uh.se.

Politiskt program

Det politiska programmet är också relativt nytt. Det vänder sig till politiker, beslutsfattare och tjänstemän på alla nivåer. Programmet är också avsett för alla personer med hörselskada, våra medlemmar och andra som intresserar sig för detta område. I programmet hittar du de problem som håller oss tillbaka från att vara fullt delaktiga i samhällets alla delar. Vi har delat upp det politiska programmet i olika avsnitt, delaktighet, tillgänglighet, självständighet och lika villkor.

Ladda ner vårt politiska program som en PDF. Vill du hellre beställa en tryckt kopia av den, vänligen maila oss på kansli@uh.se.

CI-material

CI-materialet har vi också använt och delat ut i olika sammanhang i några år. Materialet handlar om vad CI är för någonting, varför man kan välja att operera in CI och varför det är positivt att lära sig teckenspråk. 

Ladda ner vårt CI-material som en PDF. Vill du hellre beställa en tryckt kopia av den, vänligen maila oss på kansli@uh.se.

Vi kommer att uppdatera CI-materialet under hösten 2019. Håll utkik!

 Postadress: Box 1068, 164 25 Kista | Besöksadress: Isafjordsgatan 30B, 164 40 Kista
Telefon: 08-457 55 00 | E-post: kansli@uh.se | Bankgiro: 5235-4271

Läs mer om vår integritetspolicy.