Material

Unga Hörselskadades material

Vi på Unga Hörselskadade jobbar också med att ta fram material om barn och unga med hörselskada. Materialet är till för medlemmar, vårdnadshavare, skolor, hörselvård, myndigheter, makthavare och andra som kan ha nytta av vårt material. Nedan listas allt material som vi använder oss av i dagsläget. Här finns även material som vi tagit fram i samarbete med andra organisationer.

Material vi har

 • Politiskt program
 • Distansundervisning
 • Föräldramaterial
 • Därför tvåspråkighet
 • Skolmaterial
 • CI-material NYTT
 • Verksamhetsbroschyr
 • Språkresefolder

 

Tillgänglig media NYTT

 • Youtube NYTT
 • Poddar NYTT

Sprid ordet om UH:

 • Hörsel Affisch
 • Vi är UH Affisch
 • Bli stödmedlem Affisch
 • Bli medlem i UH
 • UH Visitkort

Beställa material?

Ni är givetvis välkomna att ställa frågor till oss om ni undrar något.
Skriv vilket material ni vill ha, hur många ex ni vill ha och ange vilken postadress materialet ska skickas till. Vill ni ha materialet som PDF är det bara att ladda ner det direkt från denna sida.

Politiskt program

Det politiska programmet vänder sig till politiker, beslutsfattare och tjänstemän på alla nivåer. Programmet är också avsett för våra medlemmar och alla andra som vill veta vad vi tycker.

I programmet beskriver vi de problem som håller oss tillbaka från att vara fullt delaktiga i samhällets alla delar. Vi beskriver också hur problemen kan lösas.

Vi har delat upp det politiska programmet i olika avsnitt, delaktighet, tillgänglighet, självständighet och lika villkor.

Om du vill beställa tryck kopia av detta material kan du beställa här: kansli@uh.se.

Tillgänglig Distansundervisning

Upplever du att distansundervisningen du får inte är tillgänglig? Jobbar du som lärare eller föreläsare och är tvungen att undervisa på distans? Då kan du ladda ner vår lista med tips och råd om hur man gör distansundervisning mer tillgänglig så alla kan ta del av undervisningen på lika villkor.

Föräldramaterial

I foldern informerar vi föräldrar om skolval, vikten av tvåspråkighet och om hur bra det kan vara att träffa andra med hörselskada.

Om du vill beställa tryck kopia av detta material kan du beställa här: kansli@uh.se.

Därför tvåspråkighet

Vi vill att alla barn med hörselskada ska få chansen att utvecklas inom både svenska och svenskt teckenspråk tidigt i livet. För att det ska bli verklighet krävs bland annat tydligare riktlinjer som ger alla barn och unga med hörselskada rätt till teckenspråksutbildning. Det krävs också att samhället tillhandahåller teckenspråkiga miljöer under barnets uppväxt och skolgång.

Denna broschyr är ett samarbete med Hörselskadades Riksförbund, Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Dövblind Ungdom, Förbundet Sveriges Dövblinda, Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning (DHB) och Sveriges Dövas Riksförbund.

Om du vill beställa tryck kopia av detta material kan du beställa här: kansli@uh.se.

Skolmaterial

Detta är en broschyr som riktar sig till dig som har en hörselskada och som är student eller funderar på att börja läsa på högskola eller universitet. I broschyren hittar du information och tips som är bra att veta inför valet som kan komma att påverka dig i flera år framöver.

Om du vill beställa tryck kopia av detta material kan du beställa här: kansli@uh.se.

CI-material – NYTT 2021

I CI materialet finns det samlat information som kan vara bra att känna till för dig som är nyfiken eller funderar på att skaffa cochleaimplantat, CI. Vad är ett CI och hur funkar det? Varför man kanske ska operera in CI och hur teckenspråket kan vara nyttig att kunna. Vad säger forskningen?

Om du vill beställa tryck kopia av detta material kan du beställa här: kansli@uh.se.

Verksamhetsbroschyr

I några år har vi tillsammans med Sveriges Dövas UngdomsförbundDövblind Barn och Ungdom och Riksförbundet DHB haft en gemensam verksamhetsbroschyr. Många av våra medlemmar är med i flera av dessa organisationer och vi ser en vinning i att ha en gemensam broschyr för att visa hur många aktiviteter vi tillsammans har.

Om du vill beställa tryck kopia av detta material kan du beställa här: kansli@uh.se.

Språkresefolder

I flera år har vi tillsammans med Avista anordnat en språkresa i mysiga badorten Ilfracombe i England. På språkresan får deltagarna chansen att träffa andra med hörselskada, utveckla sin engelska och samtidigt hitta på massa roliga aktiviteter.

Denna språkresefolder har vi gjort tillsammans med Riksförbundet DHB.

Om du vill beställa tryck kopia av detta material kan du beställa här: kansli@uh.se.

Tillgänglig Media

Hjälp oss att göra media tillgänglig, Här finner du material som du kan tipsa andra om. 

Youtube – NYTT 2021

I detta material så kan du läsa på och få tips på hur man kan göra Youtube tillgängliga.

Om du vill beställa tryck kopia av detta material kan du beställa här: kansli@uh.se.

*Tillgängligt Youtube finns också som vitt.

Poddar – NYTT 2021

I detta material så kan du läsa på och få tips på hur man kan göra poddar tillgängliga.

Om du vill beställa tryck kopia av detta material kan du beställa här: kansli@uh.se.

*Tillgängliga poddar finns också som vitt.

Sprid ordet om UH

Hjälp oss att sprida ordet om att Unga Hörselskadade finns. Du kan ladda ner affischer och skriva ut dem. Du kan också beställa en affisch från oss så skickar vi den till dig helt gratis. Affischerna kan du sedan sätta upp på en anslagstavla i din skola, universitet eller någon annanstans.

Hörsel – affisch

Affisch med information om olika sorters hörselskador och en uppmaningen om att gå med i Unga Hörselskadade.

Om du vill beställa tryck kopia av detta material kan du beställa här: kansli@uh.se.

Vi är UH – affisch

Affisch med information om Unga Hörselskadade. 

Om du vill beställa tryck kopia av detta material kan du beställa här: kansli@uh.se.

Bli stödmedlem – affisch

Affisch med information om Unga Hörselskadade och en uppmaning om att bli stödmedlem.

Om du vill beställa tryck kopia av detta material kan du beställa här: kansli@uh.se.

Bli medlem i UH

Bli medlem är en folder med information om Unga Hörselskadade och hur du går tillväga för att bli medlem i vår organisation. 

Om du vill beställa tryck kopia av detta material kan du beställa här: kansli@uh.se.

UH Visitkort

Du kan nu beställa våra UH visitkort, som du kan dela ut till alla du tycker ska veta mer om UH.

Mejla kansli@uh.se  för att beställa visitkort.

Är ni intresserade av att få material av oss?

Ni är givetvis välkomna att ställa frågor till oss om ni undrar något. Skriv vilket material ni vill ha, hur många ex ni vill ha och ange vilken postadress materialet ska skickas till. Vill ni ha materialet som PDF är det bara att ladda ner det direkt från denna sida.