Material

Varför har vi för material?

Vi på Unga Hörselskadade jobbar också med att dela ut material om barn och unga med hörselskada. Materialet är till för vårdnadshavare, skolor, hörselvård, myndigheter, makthavare och andra som kan ha nytta av vårt material. Nedan listas allt material som vi använder oss av i dagsläget. Här finns även material som vi tagit fram i samarbete med andra organisationer.

Material vi har

  • Material som riktar till dig som är Förälder / Skola
  • UH Affischer (Olika hörselaffischer)
  • Övrigt

Vi fortsätter att sprida kunskap om vår målgrupp. Under 2019 har vi arbetat fram en ny tvåspråkighetsbroschyrDärför tvåspråkighet. Under 2020 så kommer det komma ett nytt material om CI, så håll utkik!

 

Beställa material?

Ni är givetvis välkomna att ställa frågor till oss om ni undrar något.
Skriv vilket material ni vill ha, hur många ex ni vill ha och ange vilken postadress materialet ska skickas till. Vill ni ha materialet som PDF är det bara att ladda ner det direkt från denna sida.

Material som riktar till dig som är Förälder / Skola

Föräldramaterial

I foldern informerar vi föräldrar om vikten av tvåspråkighet, skolval och om hur bra det kan vara att träffa andra likasinnade personer som möjligen också har en hörselskada.

Om du vill beställa tryck kopia av detta material så kan du beställa här: kansli@uh.se.

Här kan du ladda ner PDF filen

Därför tvåspråkighet är en broschyr om hur tvåspråkighet skapar delaktighet för barn och unga med hörselskada.

Därför tvåspråkighet

Vi vill att alla barn med hörselskada ska få chansen att utveckla sig både inom svenska och svenskt teckenspråk tidigt i livet. För att det ska bli verklighet krävs bland annat tydligare riktlinjer som ger alla barn och unga med hörselskada rätt till teckenspråksutbildning. Det krävs också att samhället tillhandahåller teckenspråkiga miljöer under barnets uppväxt och skolgång.

Denna broschyr är ett samarbete med Hörselskadades Riksförbund, Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Dövblind Ungdom, Förbundet Sveriges Dövblinda, Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning (DHB) och Sveriges Dövas Riksförbund.

Om du vill beställa tryck kopia av detta material så kan du beställa här: kansli@uh.se.

Här kan du ladda ner PDF filen

Skolmaterial

Detta är en broschyr som riktar sig till dig som har en hörselskada och som är student eller funderar på att börja läsa på högskola eller universitet. Det är en samling av information och tips som är bra att veta inför valet som kan komma att påverka dig i flera år framöver.

Om du vill beställa tryck kopia av detta material så kan du beställa här: kansli@uh.se.

Här kan du ladda ner PDF filen

Språkresefolder

I flera år har vi tillsammans med Avista anordnat en språkresa i mysiga badorten Ilfracombe i England. På språkresan får deltagarna chansen att träffa andra med hörselskada, utveckla sin engelska och samtidigt hitta på massa roliga aktiviteter.

Denna språkresefolder har vi gjort tillsammans med Riksförbundet DHB.

Om du vill beställa tryck kopia av detta material så kan du beställa här: kansli@uh.se.

Här kan du ladda ner PDF filen

CI-material

CI-materialet har vi också använt och delat ut i olika sammanhang i några år. Materialet handlar om vad CI är för någonting, varför man kan välja att operera in CI och varför det är positivt att lära sig teckenspråk. 

OBS! Vi kommer att uppdatera CI-materialet under 2020. 

Om du vill beställa tryck kopia av detta material så kan du beställa här: kansli@uh.se.

Här kan du ladda ner PDF filen

UH Affischer

Hjälp oss att sprida ordet om att Unga Hörselskadade finns. Du kan ladda ner affischen och skriv ut den eller beställa den från oss så skickar vi den gratis till dig. Affischerna kan du sedan sätta upp på en anslagstavla i din skola, universitet eller någon annanstans.

Hörsel – affisch

Affisch med info om olika sorters hörselskador och uppmaningen om att gå med i Unga Hörselskadade. För att få andra att hitta till UH, ladda ner affischen och skriv ut den eller beställ den från oss så skickar vi den gratis till dig. Affischen kan du sedan sätta upp på en anslagstavla i din skola, matbutik, lokala vårdcentral eller någon annanstans.

Vi är UH – affisch

Affisch med info om Unga Hörselskadade. För att få andra att hitta till UH, ladda ner affischen och skriv ut den eller beställ den från oss så skickar vi den gratis till dig. Affischen kan du sedan sätta upp på en anslagstavla i din skola, matbutik, lokala vårdcentral eller någon annanstans.

Tillgänglig Distansundervisning

Upplever du att distansundervisningen du får inte är tillgänglig? Jobbar du som lärare eller föreläsare och är tvungen att undervisa på distans? Då kan du ladda ner vår lista med tips och råd om hur man gör distansundervisning mer tillgänglig så alla kan ta del av undervisningen på lika villkor.

Bli stödmedlem – affisch

Affisch med info om Unga Hörselskadade och uppmaning om att man kan bli stödmedlem. För att få andra att hitta till UH, ladda ner affischen och skriv ut den eller beställ den från oss så skickar vi den gratis till dig. Affischen kan du sedan sätta upp på en anslagstavla i din skola, matbutik, lokala vårdcentral eller ge den till någon som du tycker skulle bli stödmedlem.

Övrigt

Bli medlem i UH

Bli medlem är en folder där information om Unga Hörselskadade finns med och om hur du går tillväga för att bli medlem i vår organisation. Du kan också fylla i blanketten och posta den per post.

Om du vill beställa tryck kopia av detta material så kan du beställa här: kansli@uh.se.

UH Visitkort

Du kan nu beställa våra UH visitkort, som du kan dela ut till någon som du tycker ska veta mer om UH.

Om du vill beställa mejl till: kansli@uh.se.

Politiskt program

Det politiska programmet vänder sig till politiker, beslutsfattare och tjänstemän på alla nivåer. Programmet är också avsett för alla personer med hörselskada, våra medlemmar och andra som intresserar sig för detta område. I programmet hittar du de problem som håller oss tillbaka från att vara fullt delaktiga i samhällets alla delar. Vi har delat upp det politiska programmet i olika avsnitt, delaktighet, tillgänglighet, självständighet och lika villkor.

Om du vill beställa tryck kopia av detta material så kan du beställa här: kansli@uh.se.

Här kan du ladda ner PDF filen

Verksamhetsbroschyr

I några år har vi tillsammans med Sveriges Dövas UngdomsförbundDövblind Ungdom och Riksförbundet DHB haft en gemensam verksamhetsbroschyr. Många av våra medlemmar är också medlemmar i de andra organisationerna och vi ser en vinning i att ha en gemensam broschyr för att visa hur många aktiviteter vi tillsammans har.

Om du vill beställa tryck kopia av detta material så kan du beställa här: kansli@uh.se.

Här kan du ladda ner PDF filen

Är ni intresserade av att få material av oss?

Ni är givetvis välkomna att ställa frågor till oss om ni undrar något. Skriv vilket material ni vill ha, hur många ex ni vill ha och ange vilken postadress materialet ska skickas till. Vill ni ha materialet som PDF är det bara att ladda ner det direkt från denna sida.

 Postadress: Box 1068, 164 25 Kista | Besöksadress: Isafjordsgatan 30B, 164 40 Kista
Telefon: 08-457 55 00 | E-post: kansli@uh.se | Bankgiro: 5235-4271

Läs mer om vår integritetspolicy.