Material

Vad har vi för material?

Vi på Unga Hörselskadade jobbar också med att dela ut material om barn och unga med hörselskada. Materialet är till för vårdnadshavare, skolor, hörselvård, myndigheter, makthavare och andra som kan ha nytta av vårt material.  Nedan listas allt material som vi använder oss av i dagsläget. Det finns också annat material som har med barn och unga med hörselskada, teckenspråk och tvåspråkighet att föra från anda myndigheter organisationer. Vi vill sprida kunskap om vår målgrupp Är ni intresserade av att få material av oss? Skicka ett mail till kansli@uh.se så ordnar vi ett eller några exemplar till er, antingen i tryckt version eller som PDF. Ni får givetvis också ställa frågor till oss om ni undrar något.

Under 2019 har vi arbetat fram en ny tvåspråkighetsbroschyr, Därför tvåspråkighet.

Därför tvåspråkighet

Därför tvåspråkighet är en broschyr om hur tvåspråkighet skapar delaktighet för barn och unga med hörselskada.

Vi vill att alla barn med hörselskada ska få chansen att utveckla sig både inom svenska och svenskt teckenspråk tidigt i livet. För att det ska bli verklighet krävs bland annat tydligare riktlinjer som ger alla barn och unga med hörselskada rätt till teckenspråksutbildning. Det krävs också att samhället tillhandahåller teckenspråkiga miljöer under barnets uppväxt och skolgång.

 Denna broschyr är ett samarbete med Hörselskadades Riksförbund, Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Dövblind Ungdom, Förbundet Sveriges Dövblinda, Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning (DHB) och Sveriges Dövas Riksförbund.

Ladda ner vår tvåspråkighetsfolder. Vill du hellre beställa en tryckt kopia av den, vänligen maila oss på kansli@uh.se.

Föräldramaterial

I foldern informerar vi föräldrar om vikten av tvåspråkighet, skolval och om hur bra det kan vara att träffa andra likasinnade personer som möjligen också har en hörselskada.

Ladda ner vårt föräldramaterial. Vill du hellre beställa en tryckt kopia av den, vänligen maila oss på kansli@uh.se.

Skolmaterial

Detta är en broschyr som riktar sig till dig som har en hörselskada och som är student eller funderar på att börja läsa på högskola eller universitet. Det är en samling av information och tips som är bra att veta inför valet som kan komma att påverka dig i flera år framöver.

Ladda ner vårt skolmaterial. Vill du hellre beställa en tryckt kopia av den, vänligen maila oss på kansli@uh.se.

Politiskt program

Det politiska programmet vänder sig till politiker, beslutsfattare och tjänstemän på alla nivåer. Programmet är också avsett för alla personer med hörselskada, våra medlemmar och andra som intresserar sig för detta område. I programmet hittar du de problem som håller oss tillbaka från att vara fullt delaktiga i samhällets alla delar. Vi har delat upp det politiska programmet i olika avsnitt, delaktighet, tillgänglighet, självständighet och lika villkor.

Ladda ner vårt politiska program. Vill du hellre beställa en tryckt kopia av den, vänligen maila oss på kansli@uh.se.

Verksamhetsbroschyr

I några år har vi tillsammans med Sveriges Dövas UngdomsförbundDövblind Ungdom och Riksförbundet DHB haft en gemensam verksamhetsbroschyr. Många av våra medlemmar är också medlemmar i de andra organisationerna och vi ser en vinning i att ha en gemensam broschyr för att visa hur många aktiviteter vi tillsammans har. 

Ladda ner vår verksamhetsbroschyr. Vill du hellre beställa en tryckt kopia av den, vänligen maila oss på kansli@uh.se.

Bli medlem

Bli medlem är en folder där information om Unga Hörselskadade finns med och om hur du går tillväga för att bli medlem i vår organisation. Du kan också fylla i blanketten och posta den per post.

Ladda ner vår medlemsfolder. Vill du hellre beställa en tryckt kopia av den, vänligen maila oss på kansli@uh.se.

Språkresefolder

Tillsammans med Riksförbundet DHB har vi gjort en språkresefolder. I flera år har vi tillsammans med språkreseförmedlaren Avista anordnat en språkresa i mysiga badorten Ilfracombe i England. På språkresan får deltagarna chansen att träffa andra med hörselskada, utveckla sin engelska och samtidigt hitta på massa roliga aktiviteter.

Ladda ner vår språkresefolder. Vill du hellre beställa en tryckt kopia av den, vänligen maila oss på kansli@uh.se.

CI-material

CI-materialet har vi också använt och delat ut i olika sammanhang i några år. Materialet handlar om vad CI är för någonting, varför man kan välja att operera in CI och varför det är positivt att lära sig teckenspråk. 

Vi kommer att uppdatera CI-materialet under våren 2020. Håll utkik!

Ladda ner vårt CI-material. Vill du hellre beställa en tryckt kopia av den, vänligen maila oss på kansli@uh.se.

 Postadress: Box 1068, 164 25 Kista | Besöksadress: Isafjordsgatan 30B, 164 40 Kista
Telefon: 08-457 55 00 | E-post: kansli@uh.se | Bankgiro: 5235-4271

Läs mer om vår integritetspolicy.