Unga Hörselskadade lokalt

Inom Unga Hörselskadade så finns det 4 lokalföreningar som skapar mötesplatser och lokala aktiviteter för våra medlemmar runt om i landet.

Lokalföreningarna kan ha en eller flera aktivitetsgrupper. Distrikten är egena förening med egna styrelser och stadgar.

Att bli aktiv på lokalnivå är ett jättebra alternativ för dig som vill hitta på roliga aktiviteter tillsammans med andra! Att vara med i en aktivitetsgrupp eller att åka på lokala eller nationella aktiviteter är också ett bra sätt att träffa andra med hörselskada och för att utbyta erfarenheter.

UH norr är UH:s lokalförening i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland samt Västernorrlands län.
UH mitt är UH:s lokalförening i Gävleborg, Dalarna, Värmland, Uppsala, Örebro, Västmanland, Södermanland och Östergötlands län.

UHiS & HiSUS är UH:s lokalförening i Stockholm samt Gotlands län.

UH syd är UH:s lokalförening i Västra götaland, Jönköping, Kalmar, Halland, Kronoberg, Belkinge samt Skånes län.