Lokalavdelningar i Sverige

Inom Unga Hörselskadade så finns det 8 lokalavdelningar som skapar mötesplatser och lokala aktiviteter för våra medlemmar runt om i landet.

Lokalavdelningarna kan vara en lokalförening eller en lokalgrupp. En lokalförening är egen förening med egna styrelser och stadgar. Lokalgrupper behöver inte ha någon styrelse men en kontaktperson.

Att bli aktiv på lokalnivå är ett jättebra alternativ för dig som vill hitta på roliga aktiviteter tillsammans med andra! Att vara med i en lokalavdelning är också ett bra sätt att träffa andra med hörselskada och för att utbyta erfarenheter.

et|icon_group|

BLI MEDLEM

Klicka här

Så fort du ditt medlemskap blivit godkänd så kan du börja delta på våra aktiviteter, lokalt och riks.

Kontaktpersoner

Jämt UH - Lokalgrupp

Jämt UH - Lokalgrupp

Kontaktperson: Kristofer Peterson

UH Dalarna - Lokalgrupp

UH Dalarna - Lokalgrupp

Kontaktperson: Kristofer Peterson

UH Mälardalen - Lokalgrupp

UH Mälardalen - Lokalgrupp

Kontaktperson: Jonathan Elebjörk Wahlström

UH Skåne - Lokalgrupp

UH Skåne - Lokalgrupp

Kontaktperson: Jonathan Sohlmér

HiSUS/UHiS (Stockholm) Lokalförening

HiSUS/UHiS (Stockholm) Lokalförening

Kontaktperson: Rebekah Krebs

UHppsala (Uppsala) - Lokalgrupp

UHppsala (Uppsala) - Lokalgrupp

Kontaktperson: Jonathan Elebjörk Wahlström

UH Knuten (Västra Götaland) - Lokalgrupp

UH Knuten (Västra Götaland) - Lokalgrupp

Kontaktperson: Sofia Nilsson

sofia91nilsson@hotmail.com

Mejla till UH Knuten gruppen
knuten@uh.se

UH Örebro - Lokalgrupp

UH Örebro - Lokalgrupp

Kontaktperson: Hannes Bergström

hannesbergstrom@hotmail.se
Mejla till UH Örebro gruppen
orebro@uh.se