Tolkning

Illustration: Maria

IMAGE: Vassaru lyssnar på en föreläsning och har skrivtolk.

Illustration: Maria

IMAGE: Vassaru pratar med en läkare och har teckenspråkstolk.