Textiltryck på gården

01 jun

  • Träffar

Tid: 16:00 - 20:00
Förening: Hisus & UHiS
Åldersgrupp: 0 - 30 år

Anmälan

Kom och ta me dig någon som du vill göra textiltryck på!