Pluggstuga

25 apr

  • Träffar

Tid: 18:00 - 21:00
Förening: UH Syd
Åldersgrupp: 0 - 30 år

Anmälan

Sista tillfället för pluggstugan i vår. Behöver du plugga mer? Känner du dig mer motiverad att plugga tillsammans med andra? Kom och plugga tillsammans med oss på UH Syd. Pluggstugorna är varannan tisdag med tre timmars pass varje tillfälle mellan kl. 18.00-21.00. Upplägget är 45 minuter plugg och sen 15 min rast, som sedan upprepas två gånger till tills klockan slagit nio.