Klättring

Klättervägg Foto: S. Tsuchiya, Unsplash

09 feb

Tid: 16:00 - 20:00
Förening: Hisus & UHiS
Åldersgrupp: 6 - 15 år
Sista anmälningsdag: Söndag 4:e februari
Deltagaravgift: 100 kr

Anmälan

En populär aktivitet återvänder, vi drar och klättrar tillsammans! Hur högt vågar du klättra?