Internationellt

Vad har vi för internationella mötesplatser?

Som en del i vår verksamhet vill vi stimulera till att våra medlemmar får möjlighet att delta i verksamhet tillsammans med andra unga med hörselskada runt om i världen. Detta gör vi genom medverkan i olika paraplyorganisationer och genom att driva och delta i olika samarbets- och utvecklingsprojekt.

IFHOHYP

Unga Hörselskadade är engagerade i IFHOHYP (International Federation of Hard of Hearing Young People) som samlar ungdomsorganisationer från hela världen som jobbar med hörselfrågor. Läs mer om IFHOHYP.

MyRight

MyRight är en paraplyorganisation inom funktionshinderrörelsen som arbetar på uppdrag av 29 medlemsorganisationer varav Unga Hörselskadade är en. Läs mer om MyRight.

Nepal

Genom MyRight har vi startat ett internationellt projekt i Nepal. Mer information om vårt projekt finner du här.

Frågor?

Har du frågor om vårt internationella arbete kan du kontakta oss på kansli@uh.se

 

Med hjälp av olika aktörer stödjer dessa vår barn- och ungdomsverksamhet samt internationell representationBl.a. har vi fått möjlighet att representera på världskongressen för hörselskadade i Washington DC i USA.

 

 Box 1068, 164 25 Kista | Besöksadress: Isafjordsgatan 30B, 164 40 Kista
Telefon: 08-457 55 00 | E-post: kansli@uh.se | Bankgiro: 5235-4271

Läs mer om vår integritetspolicy.