Internationellt

Vad har vi för internationella mötesplatser?

Unga Hörselskadade har också flera internationella samarbeten. Ett viktigt syfte med dessa är att knyta kontakter och utbyta erfarenheter med unga med hörselskadade från andra länder. Genom möten över gränser har vi möjlighet att lära oss av andras erfarenheter och även dela med oss av våra kunskaper och lärdomar från hur vi jobbar med olika frågor, både sakfrågor och organisatoriska frågor. 

Genom att medverka i olika paraplyorganisationer och genom att driva och delta i olika samarbets- och utvecklingsprojekt får våra medlemmar möjlighet att delta i verksamhet tillsammans med andra unga med hörselskada runt om i världen.

Frågor?
Har du frågor om vårt internationella arbete kan du kontakta oss på hej@uh.se.

Är du 14 – 17 år så kan du åka på Språkresa till England!
I över 10 år så har Unga Hörselskadade haft en språkresa till England. Upplev engelskan på ett helt annat sätt!
Läs mer om språkresan här

Är du 18 – 35 år så kan du engagera dig i IFHOHYP!
Unga Hörselskadade är med i IFHOHYP (International Federation of Hard of Hearing Young People).  Ungdomsorganisationerna från hela världen jobbar för att hörselfrågorna ska synas.
Läs mer om IFHOHYP

Sen 2015 så har Unga Hörselskadade ett internationellt projekt med hörselorganisationer i Nepal. Genom MyRight har vi startat lyckats att få jobba internationellt.
Information om vårt projekt finner du här.

MyRight är en paraplyorganisation inom funktionshinderrörelsen som arbetar på uppdrag av 29 medlemsorganisationer varav Unga Hörselskadade är en.

Läs mer om MyRight.

Vad har UH gjort internationellt?

Unga Hörselskadade har fått möjlighet att representera på världskongressen 2016 för hörselskadade i Washington DC i USA.

– Besökt grannländers årsmöten

UH:s medlemmar är aktiva i IFHOHYP

– Rest till Nepal och föreläst / haft utbildningar

– Varit med på olika Study sessions  som IFHOHYP haft

– Haft olika projekt internationellt så som Laos projektet och Nepal projektet.

Haft olika projekt internationellt