Internationellt

Vad har vi för internationella mötesplatser?

Unga Hörselskadade har också flera internationella samarbeten. Ett viktigt syfte med dessa är att knyta kontakter och utbyta erfarenheter med unga med hörselskadade från andra länder. Genom möten över gränser har vi möjlighet att lära oss av andras erfarenheter och även dela med oss av våra kunskaper och lärdomar från hur vi jobbar med olika frågor, både sakfrågor och organisatoriska frågor. 

Genom att medverka i olika paraplyorganisationer och genom att driva och delta i olika samarbets- och utvecklingsprojekt får våra medlemmar möjlighet att delta i verksamhet tillsammans med andra unga med hörselskada runt om i världen.

Läs mer om IFHOHYP

Unga Hörselskadade är engagerade i IFHOHYP (International Federation of Hard of Hearing Young People) som samlar ungdomsorganisationer från hela världen som jobbar med hörselfrågor.

MyRight är en paraplyorganisation inom funktionshinderrörelsen som arbetar på uppdrag av 29 medlemsorganisationer varav Unga Hörselskadade är en.

Läs mer om MyRight.

Genom MyRight har vi startat ett internationellt projekt i Nepal. Mer information om vårt projekt finner du här.

Vad har UH gjort internationellt?

Unga Hörselskadade har fått möjlighet att representera på världskongressen för hörselskadade i Washington DC i USA.

Besökt grannländers årsmöten

Haft olika projekt internationellt

Frågor?
Har du frågor om vårt internationella arbete kan du kontakta oss på kansli@uh.se

 Box 1068, 164 25 Kista | Besöksadress: Isafjordsgatan 30B, 164 40 Kista
Telefon: 08-457 55 00 | E-post: kansli@uh.se | Bankgiro: 5235-4271

Läs mer om vår integritetspolicy.