Var med i en studie

10 feb 2023

Är du 18-23 år och är döv/har en hörselnedsättning? Har du gått i grundskola med hörande klasskamrater? Vill du hjälpa oss med vår studie som handlar om erfarenheter av att vara döv/hörselnedsatt i en hörande grundskolemiljö?

Vi är två grundskolelärare, Carolin Törnberg och Ida Wiik, som vidareutbildar oss vid speciallärarprogrammet med inriktning dövhet och hörselnedsättning på Stockholms universitet. Vi skriver vårt examensarbete under vårterminen 2023.

Vi söker ungdomar mellan 18-23 år med dövhet eller hörselnedsättning för att lyssna till era individuella upplevelser vid en intervju. Läs mer om undersökningen/studien här

Vi hoppas att ni finner studien intressant och vill delta. Ta kontakt med oss via e-post eller mobil (kontaktuppgifter finns i länken ovan, läs mer om undersökningen/studien här)

Kategorier: Information

Tipsa UH!

Har du någon nyhet eller vill tipsa Unga Hörselskadade att skriva om, då kan du mejla till hej@uh.se.

Unga Hörselskadade är en ideell organisation som jobbar för att samhället ska bli mer tillgängligt för barn och unga med hörselskada så att dom ska känna sig delaktiga, självständiga och utvecklas på lika villkor.