IFHOHYP:s årsmöte kallas Annual General Meeting (AGM). Varje år är en ny medlemsorganisation värd för årsmötet och en tillhörande konferens.
2013 var Unga Hörselskadade värd för AGM.