IFHOHYP:s årsmöte kallas Annual General Meeting (AGM). Varje år är en ny medlemsorganisation värd för årsmötet och en tillhörande konferens. År 2013 stod Unga Hörselskadade värd.