Unga Hörselskadade

Vi är en organisation för unga
och av unga med hörselskada

Unga Hörselskadade är en organisation
för och av unga med hörselskada.
Vi finns för dig som är mellan 0 och 30 år.
Vi använder ofta förkortningen UH för vår organisation.

Med hörselskada menar vi
nedsättning av hörseln, tinnitus, överkänslighet för ljud,
Menières sjukdom, dövhet eller
någon annan av alla de olika hörselskador som finns.

Vi har mötesplatser för barn och unga

Vi skapar platser där barn och unga med hörselskada
kan träffa varandra, ha kul och utvecklas
utan att hörselskadan är ett hinder.

Det är viktigt för barn och unga
att få träffa andra som också har en hörselskada.
På så sätt kan de få förebilder
och bli inspirerade att inte se hörselskadan som ett hinder.

Vi har lokala föreningar

Våra mötesplatser finns både nationellt och lokalt.
Vi har läger, kurser och konferenser
som alla i Sverige är välkomna till.

Våra 4 lokalföreningar ordnar aktiviteter för dig
i den del av Sverige där du bor.

De flesta av våra träffar är öppna för alla våra medlemmar.
Ibland har vi aktiviteter för deltagare i en viss ålder.
Våra aktiviteter är oftast på svenska
som talat språk eller på svenskt teckenspråk.

Vi arbetar också med att påverka samhället
så att det ska bli bättre för
alla barn och unga med hörselskada.
Samhället måste bättre respektera deras rättigheter.
Därför samlar vi in och sprider kunskap om
hur det är att vara ung med hörselskada.
Vi pratar också med myndigheter och politiker
som fattar beslut som påverkar vardagen
för unga med hörselskada.

 

Vi skapar mötesplatser

Det är viktigt att träffa andra med hörselskada
för att barn och unga med hörselskada
ska bli trygga och säkra i sig själva.

Vi har därför träffar både nationellt och lokalt
för dig som är ung och har en hörselskada.

Vi påverkar för att samhället ska bli bättre

Barn och unga med hörselskada har erfarenheter
och tankar om vad som behöver fungera
bättre i vårt samhälle.
När myndigheter och politiker
fattar beslut som påverkar oss
är det viktigt att de respekterar våra erfarenheter.

Därför arbetar vi med att påverka de som bestämmer
så att våra rättigheter är respekterade
och att samhället blir bra för alla.

UH medlem med teckenspråkstolkar.

Vi sprider kunskap

Det kan vara svårt att hitta och förstå
den information som finns om hörselskador
och om de rättigheter du har.

Därför har vi en kunskapsbank.
Där kan du bland annat läsa om
olika hörselskador,
vilka hjälpmedel som finns
och våra tips om arbete och utbildning.

Vanliga frågor