Unga Hörselskadade

Vi är en organisation för och av unga med hörselskada

Unga Hörselskadade är en organisation för och av unga med hörselskada. Vi finns för dig som är mellan 0-30 år och skapar mötesplatser där barn och unga med hörselskada får möjlighet att träffa varandra, ha kul och utvecklas på sina villkor och utan att hindras av sin hörselskada. I begreppet hörselskada ingår hörselnedsättning, tinnitus, ljudöverkänslighet, menières sjukdom, dövhet eller någon av alla de andra varianter som finns. Det är viktigt för barn och unga att få träffa andra som är i samma situation och därmed få förebilder och inspireras i att inte låta sig begränsas av sin hörselskada.

Våra mötesplatser finns både nationellt och lokalt. Nationellt kan det vara läger, kurser och konferenser som alla i Sverige är välkomna till. Lokalt finns våra lokalföreningar som anordnar aktiviteter för dig som bor i närområdet. Vi strävar alltid efter att våra träffar ska vara öppna för alla våra medlemmar, men ibland kan en aktivitet vara för deltagare i vissa åldrar. De flesta av våra aktiviteter är på svenska som talat språk eller svenskt teckenspråk.

Vi arbetar också med att påverka för ett samhälle som är bättre för alla barn och unga med hörselskada och där deras rättigheter respekteras. Det gör vi genom att dels samla och sprida kunskap om unga med hörselskada. Vi arbetar också med att föra dialog med myndigheter och politiker som fattar beslut som påverkar unga med hörselskadas vardag. 

Vi skapar mötesplatser

Att träffa andra med hörselskada är viktigt för att barn och unga med hörselskada ska kunna känna sig stärkta i sin identitet och hitta en säkerhet i sig själv. Vi skapar därför träffar både nationellt och lokalt för dig som är ung och har en hörselskada.

Vi påverkar för ett bättre samhälle

Det är viktigt att barn och unga med hörselskadas erfarenheter och perspektiv respekteras när myndigheter och politiker fattar beslut som påverkar oss. Därför arbetar vi med påverkansarbete för att se till att unga med hörselskadas rättigheter respekteras.

UH medlem med teckenspråkstolkar.

Vi sprider kunskap

Det kan vara svårt och snårigt att navigera i all information som finns om hörselskador och rättigheter som du som är ung och har en hörselskada har. Därför samlar vi information om detta i vår kunskapsbank som vänder sig till dig som är ung och har en hörselskada.

Vad händer nära dig?

Om det finns träffar eller aktiviteter för unga med hörselskada i ditt område kan du se genom att bläddra i vår kalender. Informationen i kalendern är på svenska och de flesta av våra träffar är på svenska eller svenskt teckenspråk.

Kalender

Vanliga frågor