Förälder till barn med hörselskada

Vad ska du som förälder till barn med hörselskada tänka på?

Stötta ditt barn

Du som är förälder till ett barn med hörselskada har givetvis en nyckelroll när det kommer till att ge barnet stöd i sin utveckling, i skolan och på fritiden. Många gånger är det du som måste ta initiativ för att förändringar till det bättre ska ske. Var beredd på att ställa krav för att ditt barn ska få sina behov tillgodosedda.

Glöm inte hörselvården

För att se vilka behov som finns är det viktigt att ni gör en diagnos tillsammans med hörselvården och att alla insatser som ska kompensera hörselskadan samordnas med hjälp av en habiliteringsplan. I habiliteringsplanen ska hela livssituationen tas med och den ska utvärderas regelbundet. Det är viktigt att ditt barn får vara delaktig i sin egen habiliteringsplan och också får information om sin hörsel.

Låt ditt barn ta ansvar

Tänk på att det är ditt barn som kommer leva med sin hörselskada hela livet ut. Låt ditt barn få vara med och ta ansvar för sin hörselskada. Du gör bara barnet en björntjänst om du tar över helt. Kom också ihåg att en ovärderlig del av habiliteringen är att barnet får träffa andra med hörselskada, både vuxna och jämnåriga.

Skaffa information

Skaffa så mycket information som möjligt. Förutom hörselvården kan du exempelvis få information från olika intresseorganisationer som företräder barn och unga med hörselskada och träffa andra vuxna hörselskadade som kan berätta om sina erfarenheter som hörselskadade i olika skeden av livet. Då har du bättre förutsättningar att ge ditt barn bra stöd under uppväxten. Och kom ihåg – viktigast av allt är att ditt barn får vara just ett barn och inte bara får fokus på grund av sin hörselskada!

Varför ska ditt barn gå med i Unga Hörselskadade?

I Sverige finns det omkring 10 000 barn och unga med en hörselskada i åldern 0-20 år. Varje år föds i genomsnitt 200 barn som behöver hörapparat eller cochleaimplantat. Under uppväxten ökar antalet med ytterligare 200 barn och unga per årskull.

Tillsammans utgör vi en relativt liten grupp och eftersom vi lever på olika platser i landet så blir det ibland att en kan känna sig ensam med sin hörselskada.

Därför finns unga hörselskadade

Vi arrangerar mötesplatser, aktiviteter och lägerverksamhet för att minska avstånden mellan barn och unga med hörselskada. Vi är måna om att alla barn och unga ska få möjlighet att träffa andra i samma eller liknande situation oavsett var i landet ungdomen bor.

Inte ensam med sin hörselskada

Att växa upp med en hörselskada kan vara tufft. Genom att träffas kan vi i UH stötta varandra, dela med oss av våra erfarenheter och umgås i en avslappnad miljö. Hos oss blir ingen definierad av sin hörselskada och inte sällan är det en befrielse.

Åk på aktiviteter

Många barn och unga får sin första kontakt med Unga Hörselskadade genom att delta på våra barn eller ungdomsläger. Våra läger är väldigt uppskattade och våra lägerledare blir ofta goda förebilder för barnen. Det tycker vi är jätteroligt. Om ditt barn är intresserad av att delta på ett läger så rekommenderar vi att ni håller utkik här på hemsidan och våra sociala medier.

Vi vet

Alla vi som är med i UH vet hur det är att ha en hörselskada och vi arbetar dagligen för att samhället ska bli mer tillgängligt för oss. Vi vet att barn och unga är väldigt duktiga på att hitta sin egen väg och att vara experter på sin egen hörsel.

Av unga för unga

Unga Hörselskadade är en ideell förening som drivs av unga personer upp till 30 år som alla har någon form av hörselskada. 

 Vi har en ideell riksstyrelse, ett arbetande kansli, arbetsgrupper av ideella. Vi har alla något gemensamt!