Fonder/stiftelser som stöttar UH

Unga Hörselskadades verksamhet bygger på stöd från några olika aktörer. Stöd från dem gör det möjligt för oss att genomföra den verksamhet vi har för barn och unga med hörselskada. Unga Hörselskadade har som uppgift att fungera som en kunskapsbank, en mötesplats och dessutom jobbar vi mycket med påverkansarbete. Vi anordnar exempelvis läger, konferenser, årsmöte och lokala träffar för vår målgrupp där de får chansen att exempelvis utbyta erfarenheter, påverka beslutsfattare och få träffa andra barn och unga med hörselskada.

Här kan du se vilka fonder, organisationer och stiftelser som stöttar oss genom att bevilja bidrag till Unga Hörselskadades verksamhet.
Har du frågor eller funderingar kontakta gärna oss på kansli@uh.se.

Varje år söker vi också statsbidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Statsbidraget är Unga Hörselskadades grundsten för att kunna genomföra den verksamhet vi har, tanken med statsbidraget är att det främst ska komma lokal verksamhet till dels.

Hörselskadades Riksförbund (HRF) och Unga Hörselskadade delar inte bara kontorslokaler, de ger oss verksamhetsbidrag varje år och fungerar som ett stöd till vårt påverkansarbete i Almedalen / Järvaveckan. Vi försöker också i den mån det är möjligt att samarbeta med HRF:s distrikt och föreningar.

2021

Stiftelser kommer snart

2020

Helga Ax:son Johnsons stiftelse

Lindhés stiftelser

Tysta Skolan

Oscar och Maria Ekmans Donationsfond

Ulf Lundahls Minnesfond

Åke Wibergs Stiftelse

Karin och Ernst August Bångs Minne

Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse

Åhlén Stiftelsen

Kronprinsessan Margaretas minnesfond

Kronprinsessan Victorias fond

Stiftelsen Sunnerdahls Handikappförbund

Jerringfonden

Oscar Hirsch Minne

2019

Stiftelsen Sunnerdahls Handikappförbund

Åke Wibergs Stiftelse

Åhlén Stiftelsen

Oscar Hirsch Minne

Kronprinsessan Margaretas minnesfond

Ulf Lundahls minnesfond

Stiftelsen Hierta-Retzius stipendiefond

Bångs Minne

Prins Carl Gustafs Stiftelse

Ulf Lundahls minnesfond

Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans Donationsfond

Tysta Skolan