egeninsats

Egeninsats – var med och bidra till vårt projekt!

I huvudsak finansieras vårt Nepalprojekt av paraplyorganisationen MyRight, funktionshinderrörelsens plattform för internationellt utvecklingssamarbete. En förutsättning för att UH kan driva projektet genom MyRight är att UH som organisation står för en årlig egeninsats som är en del av projektbudgeten. Egeninsatsen är 10 % av den totala projektbudgeten och får inte bestå av statliga medel. Ditt bidrag går oavkortat till projektets egeninsats och projektets viktiga arbete för att skapa bättre livsvillkor för personer med hörselskada i Nepal.

Vill du vara med och bidra till att möjliggöra organisering för personer med  hörselskada i Nepal? Swisha en valfri summa till 123 662 49 77 och ange ”Nepal” som meddelande.

 Box 1068, 164 25 Kista | Besöksadress: Isafjordsgatan 30B, 164 40 Kista
Telefon: 08-457 55 00 | E-post: kansli@uh.se | Bankgiro: 5235-4271

Läs mer om vår integritetspolicy.