Filmintervjuer om situationen för personer med hörselskada i Nepal

Under Unga Hörselskadades projektresa till nepal  i december 2018 spelade vi in två filmintervjuer med två av SHRUTI:s medlemmar. Vi har gjort filmklipp av filmerna och dessa filmklipp har spridits under 2019 på UH:s sociala medier. Filmklippen bygger på personliga uppfattningar om hur det är att leva med hörselskada, hur utbildningen fungerat och vilket stöd de fått från omgivningen. Filmklippen är textade.

Vill läsa mer om SHRUTI? läs gärna mer på deras hemsida: http://www.shruti.org.np/

Intervjuer med Kopila

Medlemskap i SHRUTI

Detta filmklipp handlar om medlemskapets betydelse för Kopila. Hon arbetar idag som Generalsekreterare för SHRUTI.

Utbildning i nepal

Detta filmklipp handlar om hur utbildningen har fungerat för Kopila, som är medlem i SHRUTI.

Intervjuer med Dinesh

Upptäckten av hörselskada

I detta filmklipp berättar Dinesh om hur det gick till när hans hörselnedsättning upptäcktes och att han fick medicin av en läkare i hopp om att bota hörselnedsättningen.

Dinesh berättar

I detta filmklipp berättar Dinesh hur det känns att ha en hörselskada samt hur han kom i kontakt med SHRUTI och vad han gör i organisationen.

Familj och vänner

I detta filmklipp berättar Dinesh om stöd från familj och vänner samt hur han kommunicerar med familj och vänner.

Vardagen och framtiden

I detta filmklipp berättar Dinesh vad han gör till vardags och vad han vill göra i framtiden.

 Box 1068, 164 25 Kista | Besöksadress: Isafjordsgatan 30B, 164 40 Kista
Telefon: 08-457 55 00 | E-post: kansli@uh.se | Bankgiro: 5235-4271

Läs mer om vår integritetspolicy.