Driva förening

För dig som blivit engagerad i någon av våra lokalföreningar kan det kännas som att det är mycket att hålla koll på. Därför har vi samlat allt vad du behöver veta för att förstå hur en förening fungerar i vår föreningshandbok.

text

nananannna BATMAN

text

nananannna BATMAN

Styrelse

Varje lokalförening har en styrelse, det är en grupp ideella medlemmar som arbetar tillsammans för att lokalföreningen ska leva och finnas i framtiden. Styrelsen ansvarar för att lokalföreningen organiserar verksamhet, ser till att det finns en bra ekonomin och att lokalföreningen följer stadgarna samt att ett årsmöte genomförs varje år efter konstens alla regler. Minst tre personer behöver sitta i styrelsen och det är medlemmar som är med på lokalföreningens årsmöte som väljer vilka som ska sitta i styrelsen. 

Lokala stadgar

Att läsa igenom stadgarna kan vara bra då stadgar kan beskrivas som föreningens regler. En lokalförening tillhör Unga Hörselskadade som ses som ett nationellt förbund, har normalstadgar som föreningen kan eller bör använda sig av. Tänk på att normalstadgarna ska fungera som en mall. I stadgarna ska det framgå vad föreningen heter, vilket ändamål föreningen har och var föreningen har sitt säte.