Driva förening

För dig som blivit medlem i Unga Hörselskadade och kanske vill engagera dig i någon av våra lokalföreningar kan det kännas som att det är mycket att hålla koll på. Därför har vi samlat allt vad du behöver veta för att förstå hur en förening fungerar i vår föreningshandbok. Denna guide ska finnas som ett stöd och du kan alltid mejla till hej@uh.se eller kontakta oss via kontaktformuläret om du har fler frågor eller funderingar.

Vilka är med i en lokalförening?

En lokalförening är en medlemsförening i Unga Hörselskadade. Din lokalförening består av dig som är medlem och alla andra medlemmar som är en del av din förening, vissa medlemmar i din förening sitter med i en styrelse där de själva är ideellt engagerade i.

Unga Hörselskadade består av flera olika lokalföreningar som täcker hela Sverige, de heter UH Norr, UH Mitt, HiSUS och UH Syd.

Hur kan jag engagera mig?

Genom att själv engagera dig, så mycket du vill, så har du möjlighet att träffa andra hörselskadade i Sverige. Du kan ideellt engagera dig genom att delta på aktiviteter, sitta med i en styrelse, skapa en aktivitetesgrupp, komma på aktiviteter som du vill göra eller att fånga upp nya medlemmar till din förening och ideellt arbete inom en organisation ger dig erfarenhet som är av värde i arbetslivet och som dessutom innebär en tung punkt på ditt CV i framtiden.

Sitt med i styrelsen

Varje lokalförening har en styrelse, det är en grupp ideella medlemmar som arbetar tillsammans för att lokalföreningen ska leva och finnas i framtiden. Styrelsen ansvarar för att lokalföreningen organiserar verksamhet, ser till att det finns en bra ekonomin och att lokalföreningen följer stadgarna (regler) samt att ett årsmöte genomförs varje år efter konstens alla regler. Minst tre personer behöver sitta i styrelsen och det är medlemmar som är med på lokalföreningens årsmöte som väljer vilka som ska sitta i styrelsen. Läs mer om styrelsen olika roller här.

Varifrån kan man få pengar?

Pengar är nyckeln till mycket, och ju mer pengar man har desto lättare kan man genomföra olika aktiviteter i lokalföreningen. Det finns många platser man kan få pengar från: deltagaravgifter, UH (Verksamhetspeng och Växtkraft), olika fonder, kommunalt bidrag och från andra håll. Läs mer om hur ni kan finansiera aktiviteter här.

Var med i en lokal aktivitetesgrupp

Aktivitetesgrupper har till syfte att underlätta styrelsens arbete och försöka få en bredd på medbestämmandet i verksamheten. En aktivitetesgrupp kan bestå av några personer, från styrelsen eller andra medlemmar. Aktivitetesgruppen kan vara permanent, t ex Filmgruppen som ordnar regelbundna filmkvällar. Eller så kan arbetsgruppen vara ”ad hoc” – dvs tillfällig, t ex inför en större aktivitet. Kanske en resa till en annan stad och träffa annan lokalförening? När aktiviteten och resan är genomförd, så är aktivitetesgruppen avslutad.