Coronan i Nepal

Corona pandemin våren 2020

Hur är situationen med anledning av coronavirusets framfart i Nepal?
Vardagslivet i Nepal har blivit totalt annorlunda. l princip all samhällsservice har stängt ned inklusive flygtrafiken och övrig transportsektor. Regeringen har strängt förbjudit oss invånare att gå utanför vårt hus. Vi får enbart lov att gå till närmaste mataffär eller apotek en specifik tid om dagen. Det krävs speciella tillstånd för att få lov att köra fordon i staden och dessa utfärdas enbart till personer med samhällsviktiga funktioner.

Är krisinformationen tillgänglig för personer med hörselskada?
Tyvärr har ingen skrivtolkning funnits tillgänglig under regeringens livesända pressträffar. Regeringen har under pressträffar enbart tillhandahållit teckenspråkstolkning för döva personer, vilket är bra men många personer med hörselskada kan inte teckenspråk i Nepal. Detta har medfört att personer med hörselskada ofta har haft svårt att ta del av viktig samhällsinformation med anledning av Coronaviruset.

Hur påverkas vårt projekt?
Implementeringen av projektets aktiviteter är påverkat i hög utsträckning. Alla aktiviteter är framflyttade så länge den osäkra “lockdown” perioden pågår. Vi arbetar under omständigheterna så gott vi kan med att förbereda inför kommande aktiviteter.