årsmöte 2022 – anmälan är öppen!

När: 25 – 27 November
Var: Nordiska Folkhögskolan i kungsälv som ligger utanför Göteborg.

Det är helt gratis att anmäla sig och delta, för att kunna rösta så behöver du vara medlem i Unga Hörselskadade 2022, om du inte är medlem än så kan du bli det här: www.uh.se/bli-medlem.
Har du några frågor så är det bara att kontakta kansliet via hej@uh.se.

Tillgänglighet
Vi har bokat teckenspråkstolk och skrivtolk till mötet.

Årsmöteshandlingar inför mötet
För att du ska kunna ta beslut under årsmötet så rekommenderar vi dig att läsa igenom alla årsmötshandlingar i förväg!
Du kan nedan välja om du vill få handlingarna postade (fysiskit) till dig eller om du vill ha de digitalt.
Observera: Vi inte har möjlighet att posta handlingar efter (13 november).

ANMÄLAN STÄNGER DEN 16 OKTOBER
Genom din anmälan till årsmötet blir du även samtidigt anmäld till vår konferens.

Vad är ett årsmöte?

Ett årsmöte är en stor mötesplats där medlemmar i Unga Hörselskadade träffas på en och samma plats ifrån hela landet och fattar viktiga beslut kring vilka aktiviteter som ska ske under året, hur vi tillsammans ska påverka samhället, ekonomin och hur Unga Hörselskadade ska tänka framåt och göra i framtiden.

Under helgen har du möjlighet att få träffa andra medlemmar som du aldrig träffat förut eller träffa någon som du inte sett på länge. Diskutera och byt erfarenheter var så social som du vill vara. Det är du som medlem som bestämmer vilken organisation vi i Unga Hörselskadade ska vara tillsammans med våra andra medlemmar, och du som är medlem har möjlighet att rösta och tycka till under mötet.

Årsmötet är vårt högsta beslutande organ där kommande året för Unga Hörselskadade tar form. På årsmötet väljs vår styrelse, vi beslutar om verksamhetsplan och tema samt behandlar motioner och propositioner.

Du kan lämna förslag

Vill du påverka vad UH ska arbeta med under 2023? Har du en toppenidé? Vill du se någon förändring i vår verksamhet? Skriv ett förslag eller fler, ett förslag kallas med finare ord Motion. Förslagen kommer sen tas upp och beslutas under årsmötet.
Sista dag att lämna in förslag var 14 oktober.

Du kan kandidiera eller nominera

På årsmötet sker många viktiga val som är del av den demokratiska processen inom UH, bland annat väljs förtroendevalda till Unga hörselskadades styrelse, revisorer och valberedningen. Känner du att du själv skulle passa för något uppdrag eller kanske någon annan som skulle göra det? 

Det delas också ut en antal olika utmärkelser. Känner du att du vill nominera någon till en utmärkelse eller finner du något som inte gjort det bättre för hörselskadade så kanske de kan få en vaxpropp?