Digitalt Årsmöte

Digitalt årsmöte 2020 – Sen ANMÄLAN ÖPPEN

När: 27 – 29 November
Var: Digitalt via mötesplattformen Zoom (länkar skickas ut på förhand)
Provmöten: Vi kommer ordna ett digitalt provmöte inför årsmötet måndag 23 november kl. 17.30 – 19.00 som du kan anmäla dig till här: Digitalt testmöte. Om du anmäler dig efter den 23 november kommer du ha möjlighet att läsa på om Zoom och Suffra via en digital manual.

Årsmötet äger rum helgen den 27 – 29 november på den digitala plattformen Zoom. Det är helt gratis att anmäla sig och att delta. Vi har bokat teckenspråkstolk och skrivtolk till mötet.
Alla årsmöteshandlingar skickas ut digitalt vid sen anmälan. Deltagandet är digitalt i år med anledning av Corona – Du är välkommen att kontakta Elida vid frågor elida@uh.se.

Årsmöte + Konferens

Genom din anmälan till årsmötet blir du även samtidigt anmäld till vår digitala AI-konferens, läs mer om konferensen längre ner.

Sen anmälan stänger - 25 november

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Genom din anmälan till årsmötet blir du även samtidigt anmäld till vår digitala AI-konferens.

Genom din anmälan här anmäler du dig enbart till AI-konferensen.

Vad är ett årsmöte?

Årsmötet är vårt högsta beslutande organ där kommande året för Unga Hörselskadade tar form. På årsmötet väljs vår styrelse, vi beslutar om verksamhetsplan och tema samt behandlar motioner och propositioner. Tillsammans bestämmer vi vilken riktning vår verksamhet ska ta. Alla medlemmar som är 30 år eller yngre har rösträtt och kan delta på årsmötet. Under årsmöteshelgen har du även möjlighet att träffa andra medlemmar du inte träffat på länge, umgås, diskutera och byta erfarenheter.

Vi ordnar också alltid roliga aktiviteter i samband med årsmötet. Förra året var vi och åt på restaurang samt spelade femkamp där bl.a. bowling och shuffleboard ingick. Detta brukar uppskattas av deltagarna!

Direktdemokrati

På årsmötet 2008 infördes direktdemokrati, och det har vi haft sedan dess. Det innebär att alla våra medlemmar har rösträtt på årsmötet. Du behöver alltså inte åka för en lokalförenings räkning utan som medlem får man åka på årsmöte. Alla närvarande på årsmötet har yttrande- och förslagsrätt. Gäster har yttranderätt.

Här kan du nominera personer till olika roller i riksstyrelsen, valberedningen och de som du tycker förtjänar en särskild utmärkelse.
Sista dag att nominera var 16 oktober.

Vill du påverka vad UH ska arbeta med under 2021? Har du en toppenidé? Vill du se någon förändring i vår verksamhet? Skriv ett förslag eller fler, ett förslag kallas med finare ord Motion. Förslagen kommer sen tas upp och beslutas under årsmötet.
Sista dag att lämna in förslag var 16 oktober.

Digital Konferens: ”AI – och hur det påverkar oss med hörselskada”

Dr Fredrik Heintz

Johan Hammarström

Kave Noori

AI-konferens Program

13.00            Introduktion

13.10             Föreläsning med Johan Hammarström

14.10             Föreläsning med Fredrik Heintz

15.10             Föreläsning med Kave Noori

16.00            Avslutning

Under 2020 har vi ett nytt spännande tema kring en framtidsfråga som på många sätt redan är här! Artificiell intelligens flyttar på många områden in i frågor som rör personer med hörselskada. Det kan handla om hur program och event textas, hur hjälpmedel processar ljud, musik eller annan information för att göra den tillgänglig och anpassad efter den enskilda personens hörselskada.

Samtidigt finns det baksidor av utvecklingen som vi behöver prata om. Är en AI-textning lika integritetssäker som en textning som sker genom skrivtolk? Kan en framtida arbetsmarknad där fler och fler jobb tas över av datorer bli en arbetsmarknad som riskerar att slå ut personer med funktionsnedsättning? Hur ska vi kunna garantera att rättsliga och andra beslut som fattas med stöd av AI inte snedvrids på grund av den ”färgblindhet” som AI:n har visat sig kunna lida av, och att de fördomar som finns i samhället inte skall slå över i den artificiella intelligensens värld?

Detta och mycket mer kommer att tas upp på denna spännande konferens, ta chansen att diskutera en viktig del i vårt högteknologiska samhälle, kopplat till vår funktionsnedsättning.