Arbetsgrupper inom Unga Hörselskadade

Som medlem i Unga Hörselskadade har du möjlighet att engagera dig i en specifik fråga, aktivitet eller utifrån dina egna intressen. Det kan vara allt ifrån hur syns hörselskadade i samhället, vilka är hörselskadades villkor i samhället, är det  tillgängligt för hörselskadade på sociala medier eller vill du att skolor/universitet ska vara mer hörselanpassande. Genom att starta eller gå med i en grupp kan du träffa andra från hela landet som vill arbeta med samma fråga och påverka samhället med stöd och pepp från andra medlemmar, riksstyrelse och kansli. Vill du starta en arbetsgrupp scrollla ner så hittar du information.

Har du mer frågor om arbetsgrupper eller vad det innebär mejla till hej@uh.se.

Unga Hörselskadades Diskussionsgrupp

Är en facebookgrupp, som till för dig som har någon form av hörselskada och som vill prata, diskutera, söka råd eller stöd om allt som är hörselsrelaterat. Tanken med gruppen är att den ska vara en mötesplats och en plats för diskussion. En fantastisk grupp av hörselskadade för hörselskadade.
Gå med i gruppen här: www.facebook.com/groups/UHdiskussion

Ta fram ett nytt politiskt program

Under 2021 ska Unga Hörselskadade arbeta med att ta fram ett nytt politiskt program. I det politiska programmet samlar vi vad Unga Hörselskadade står för i frågor som rör situationen i skolan, arbetslivet, och kring allt annat som påverkar barn och unga med hörselskadas vardag.

Vi ställer inga krav på förkunskaper. Det viktiga är att man ska tycka det är roligt och vill vara med att ta fram de idéer som kommer forma vår intressepolitik framöver.
Om du är intresserad av att sitta i gruppen mejla till: Jonathan, jonathan.elebjork.wahlstrom@uh.se.

Unga Hörselskadades Föreläsarpool

Vill du dela med dig av din historia? Tycker du om att hålla föredrag? Tänk att få göra det under UH:s färger. Nu är detta möjligt! Gå med i vår föreläsarpool! Maila till Kansliet för mer info om vad som önskas från dig. UH får ständigt förfrågningar om föreläsningar och representationer och nu vill vi dra nytta av den kunskap som vi besitter inom UH via vår föreläsarpool! Det är fritt fram att gå med i poolen. Ditt utkast matchas du ihop med en lämplig föreläsningsförfrågan som UH får in. Arvode utgår vid en föreläsning.
Intresserad att vara med mejla till: UH kansli, hej@uh.se.

Nepalgruppen

Nepalgruppen är en del av nepalprojektet (läs mer om projektet här). Gruppen får regelbundet information om projektet. Vi arbetar med informationsspridning om projektet och insamling av egeninsatsen. insamlingen av egeninsatsen är en förutsättning för att UH ska driva projektet genom MyRight. Arbetet bygger på gruppmedlemmars engagemang och formas utifrån gruppmedlemmars egna tankar och idéer. Gruppen är verksam under pågående projektperiod som avslutas i december 2021 och vi arbetar främst på distans. 
Vill du gå med eller har du frågor om nepalprojketet mejla till: nepal@uh.se.

Vill du skapa en arbetsgrupp?

Steg 1

Kom på ett namn till din arbetsgrupp.
Du kan själv driva den eller hitta UH medlemmar som också vill vara med i gruppen.

Steg 2

Vad ska man göra i gruppen?
Delta på möten? Vara aktiv 1 gång i veckan? Svara på mejl? Dela inlägg? Räcker det bara att man är en del av arbetsgruppen? 

Steg 3

Hur och när ska gruppen vara aktiv?
Det ska framgå om en grupp periodvis är inaktiv eller om den är aktiv hela tiden.

Steg 4

För att kunna skapa en arbetsgrupp så behöver du skicka iväg ett mejl.

Skicka mejl till kansliet, hej@uh.se, i mejlet så ska steg 1 – 3 vara med.