Arbetsgrupper

Vad brinner du för?

Som medlem i Unga Hörselskadade har du möjlighet att engagera dig i en enskild sakfråga utifrån dina intressen. Det kan vara allt ifrån hörselskadades villkor i samhället, tillgängligt för hörselskadade på sociala medier eller vill du att skolor ska vara mer hörselanpassande. Genom att starta eller gå med i en grupp kan du träffa andra från hela landet som vill arbeta med samma fråga och påverka samhället med stöd och pepp från förbundet. Tillsammans med riksstyrelsen, kansliet och andra medlemmar driver arbetsgrupperna organisationen framåt.

Saknas det något?

Har du mer frågor om arbetsgrupper eller vad det innebär.

Vill du skapa en arbetsgrupp?

För att kunna skapa en arbetsgrupp så behöver du skicka iväg ett mejl till kansliet.

I det mejlet så måste det ingå:

1. Namn på gruppen

2. Det ska framgå vad som förväntas av dig om du går med i gruppen.
Delta på möten? Vara aktiv 1 gång i veckan? Räcker det bara att man är medlem? Ska man sprida material?

3. Det ska framgå när och hur gruppen är aktiv.
Det ska framgå om en grupp periodvis är inaktiv eller om den är aktiv hela tiden.

Grupper som finns idag

Nepalgruppen får regelbundet information om projektet. Vi arbetar med informationsspridning om projektet och insamling av egeninsatsen. insamlingen av egeninsatsen är en förutsättning för att UH ska driva projektet genom MyRight. Arbetet bygger på gruppmedlemmars engagemang och formas utifrån gruppmedlemmars egna tankar och idéer. Gruppen är verksam under pågående projektperiod som avslutas i december 2021 och vi arbetar främst på distans.

En facebookgrupp, det är det fritt fram att gå med i den. Gruppen är till för dig som har någon form av hörselskada och som vill prata, diskutera, söka råd eller stöd om allt som är hörselsrelaterat. Tanken med gruppen är att den ska vara en mötesplats och en plats för diskussion. En fantastisk grupp av hörselskadade för hörselskadade. Anslut dig till oss, bli medlem i gruppen redan idag!

Vill du dela med dig av din historia? Tycker du om att hålla föredrag? Tänk att få göra det under UH:s färger. Nu är detta möjligt! Gå med i vår föreläsarpool! Maila till Carl för mer info om vad som önskas från dig. UH får ständigt förfrågningar om föreläsningar och representationer och nu vill vi dra nytta av den kunskap som vi besitter inom UH via vår föreläsarpool!

Det är fritt fram att gå med i poolen. Du mailar ett manusutkast på max en A4. Utkastet ske ge en bild av strukturen i din föreläsning. Utkastet behöver inte vara färdigt, det kommer att bollas fram och tillbaka ett par vändor med feedback från Carl. Utefter ditt utkast matchas du ihop med en lämplig föreläsningsförfrågan som UH får in. Arvode utgår vid en föreläsning.

Kurser och workshops med att föreläsa för varandra inom poolen kommer att hållas.

Unga Hörselskadade har ett påverkansarbete som går under parollen Tillgänglig kultur och media. Gruppen arbetar med anledning av Corona på distans och digitalt. Vi ses en gång varannan månad via Zoom, för att planera nya steg i kampanjen. Arbetet går ut på att synliggöra hur medielandskapet ser ut för en hörselskadad person. Vad fungerar bra och mindre bra? Hur kan det bli bättre? Vilka plattformar används? etc.

Arbetet syns bland annat i debattartiklar och kunskapsinhämtning från våra medlemmar. Nu pågår ett arbete kring en medlemsenkät som ska kartlägga våra medlemmars medievanor för att kunna göra ett mer riktat arbete i kampanjen och bygga upp en kunskapsbank kring dessa frågor. En arbetsuppgift som väntar dig som väljer att gå med i arbetsgruppen är att analysera svaren från medlemsenkäten. 

 Box 1068, 164 25 Kista | Besöksadress: Isafjordsgatan 30B, 164 40 Kista
Telefon: 08-457 55 00 | E-post: kansli@uh.se | Bankgiro: 5235-4271

Läs mer om vår integritetspolicy.