Arbete och karriär

Vad ska du bli när du blir stor?

Det är en fråga som alla får. En fråga vi som har en hörselskada brukar ställa oss själva är hur det ska fungera med hörseln när vi sätter igång med jobbsökandet. En hörselskada ska inte hindra oss från att förverkliga våra drömmar och planer, men ibland kan vi vara tvungna att leta efter lösningar som passar vår hörsel.

Hörselskadade har rätt till samma saker som alla andra har på arbetsmarknaden – både när vi söker jobb och när vi jobbar. I lagen om diskriminering i arbetslivet står att personer som har ett funktionshinder inte ska få sämre villkor i arbetslivet. Där står också att arbetsgivaren inte får diskriminera oss, varken medvetet eller omedvetet, vid anställning, fortbildning, befordran, lön eller vid fördelning av arbete. Om exempelvis vår arbetsgivare genomför en utbildning i en lokal som saknar slinga är det diskriminering.

Diskrimineringsombudsmannen

Om du tycker att du blivit diskriminerad kan du kontakta DO som kan driva ditt fall. Får du rätt kan du få skadestånd.

Vems ansvar är det att du får hjälpmedel?

arbetsgivaren

Det är arbetsgivaren som har det grundläggande ansvaret för att arbetsmiljön är anpassad efter vad du behöver. Arbetsgivaren ansvara för att arbetsplatsen ska vara utformad så att du kan utföra ditt arbete utan att må dåligt. För vissa arbetshjälpmedel är det dock möjligt att söka stöd från Arbetsförmedlingen (under ditt första år) eller Försäkringskassan. Det är ofta de hjälpmedel som endast är arbetstagaren till nytta, till exempel en mobilslinga eller en mötesslinga, som kan falla i den här kategorin. Exempel på anpassning som arbetsgivaren ska stå för är ljuddämpning av lokalen eftersom detta hjälper hela arbetsplatsen, inte bara den enskilda individen.

arbetsförmedlingen

Det har länge varit krångligt att veta om en ska vända sig till Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen för att få arbetshjälpmedel. Det utreds just nu vilken myndighet som framöver ska ha detta ansvar. Utredningen föreslog att Arbetsförmedlingen ska få helhetsansvaret, något som Unga Hörselskadade ställer sig positiva till. Här kan du läsa vårt remissvar om arbetshjälpmedel.

arbetshjälpmedel

Har du redan ett jobb idag måste du, under det första året, skriva in dig som arbetssökande på arbetsförmedlingen om du är i behov av arbetshjälpmedel. Endast på detta sätt kan du få kontakt med en handläggare som i sin tur kan skicka dig till en specialist. Detta är en omdiskuterad fråga som vi och många andra har markerat tydligt emot vid många tillfällen. Har du haft jobb i över ett år gäller andra regler, då kan du eller din arbetsgivare få bidrag till arbetshjälpmedel för att du ska kunna fortsätta ditt arbete. Läs mer om vad som krävs för bidrag till arbetshjälpmedel.

Vilken mer hjälp kan du få från Arbetsförmedlingen?

Nedsatt arbetsförmåga?

Har du behov av stöd för att kompensera din nedsatta arbetsförmåga? Det kan ske till exempel genom ändrad arbetsorganisation, alternativa arbetssätt eller en fysisk anpassning av arbetsplatsen. Tekniska hjälpmedel kan också vara att anpassa en programvara eller ett befintligt datorsystem. Tänk på att du måste berätta om din hörselskada direkt i din kontakt med handläggare på arbetsförmedlingen! På så sätt får du direktkontakt med de som arbetar specifikt med hörselskadade eller döva och som kan ge dig hjälpa med att hitta ett arbete som passar dig samt hjälp med att få arbetsplatsen anpassad för att göra din arbetssituation lättare.

Ett urval av det du har rätt till är:

Hörtekniska hjälpmedel
Hörtekniska hjälpmedel kan vara till exempel hörslinga för mötessituation eller för mobilsamtal samt bild- eller texttelefon.

Tolk
Tolk (teckenspråkstolk, skrivtolk eller dövblindtolk) kan du få både i din kontakt med arbetsförmedlingen och vid till exempel utbildning på jobbet.

Audionom/specialpedagog med inriktning hörsel
En audionom eller liknande kan du få för att få stöd i att klarlägga hur din hörselskada påverkar din arbetsförmåga och hur arbetssituationen kan förbättras för att du ska kunna genomföra ditt arbete.

Dövkonsulent
En dövkonsulent är en länk mellan dig och din arbetsförmedlare som finns med redan från inskrivningen.

Arbetsförmedlingen

På Arbetsförmedlingens sida finns mer samlad information om vad du har rätt till. Där kan du läsa om stöd för personer med funktionsnedsättning och de olika typer av specialister som finns att få stöd av.

På Försäkringskassan kan du läsa vad som gäller för att söka bidrag till arbetshjälpmedel.