ANSÖKAN OM MEDLEMSAKTIVITET – ÖPPEN

information om ansökan

Det är viktigt att alla pengar som Unga Hörselskadade betalar ut redovisas. För att du ska kunna redovisa på rätt sätt måste du spara alla kvitton från aktiviteten, det kan vara kvitton för resa, mat, inträden och andra kostnader för aktiviteten m.m. Då kan vi se till att pengarna går till rätt saker så att vi kan bevilja bidrag till fler aktiviteter.

Medlemskap i Unga Hörselskadade
Du måste vara medlem för att kunna ansöka om detta bidrag. Är du inte medlem ännu? Bli medlem här

Lagt ut pengar själv?
Om du själv har lagt ut pengar till aktiviteten så kommer du få tillbaka pengarna om du visar upp kvitton till Unga Hörselskadade.

Hur mycket kan du söka i bidrag?
Du kan söka upp till 10 000 kr – beroende på aktivitet

Redovisa bidraget
Om du ansöker om medlemsaktivitet måste du redovisa bidraget inom en månad efter att aktiviteten genomförts. Om du inte gör det riskerar du att bli återbetalningsskyldig (läs mer nedan under Återbetalningsskyldighet)

UH kansli kan hjälpa till:
Att sprida information om aktiviteten och att ta emot anmälningar om det behövs. Vi hjälper även gärna till med bokningar och betalning av aktivitet och mat.

Återbetalningsskyldighet
Om du inte lämnar in redovisningen senast en månad efter aktiviteten, eller om det visar sig att pengarna inte gick till det som de beviljades för, riskerar du att bli återbetalningsskyldig upp till hela beloppet.

Fyll i ansökan här

Är du medlem i Unga Hörselskadade?