ANSÖKAN OM MEDLEMSAKTIVITET

information om ansökan

Ansöka
Den som ansöker om detta bidrag ska vara medlem. Är du inte medlem ännu? Bli medlem här

Hur mycket kan du söka i bidrag?
Du kan söka upp till 10 000 kr, beroende på aktivitet

UH kansli kan hjälpa till:
Att sprida information om aktiviteten och att ta emot anmälningar om det behövs. Vi hjälper även gärna till med bokningar och betalning av aktivitet och mat.

Lägga pengar själv?
Om du själv har lagt ut pengar till aktiviteten så kommer du få tillbaka pengarna om du visar upp kvitton till Unga Hörselskadade.

Redovisa bidraget
Om du ansöker om medlemsaktivitet måste du redovisa bidraget inom en månad efter att aktiviteten genomförts. Om du inte gör det riskerar du att bli återbetalningsskyldig.

 

För att ansöka så behöver vi veta detta

Du kan använda denna mall i mejl och fyll i, skicka sen in er ansökan via hej@uh.se och märk mejlet med medlemsaktivitet.

Ditt namn:
Telefonnummer: 
Email:
Medlemskap i Unga Hörselskadade: Ja / Nej
Varit i Sverige kommer aktiviteterna ske?:
Beskriv vad det är för aktivitet du vill  genomföra:
När vill du genomföra aktiviteten?:
Budget för  aktiviteten:
Hur mycket pengar vill du söka?:

Det är viktigt att alla pengar som Unga Hörselskadade betalar ut redovisas. För att du ska kunna redovisa på rätt sätt måste du spara alla kvitton från aktiviteten, det kan vara kvitton för resa, mat, inträden och andra kostnader för aktiviteten m.m. Då kan vi se till att pengarna går till rätt saker så att vi kan bevilja bidrag till fler aktiviteter.