Varför CI och för vem?

CI är ett hjälpmedel för dig som har en grav hörselskada eller som är döv. Idag erbjuds i stort sett alla döva barn som föds att operera CI. Många vars hörsel försämras mycket under uppväxten kan också vara aktuella som kandidater för ett CI.

”Ett vardagligt sätt att få fingervisning om man kan vara kandidat för CI är att man inte klarar vardagskommunikation ens med den bäst inställda hörapparaten på.”

Frågor och svar från Karolinska

Att operera CI är inte helt oproblematiskt, än så länge innebär det i stort sett helt att den lilla hörsel du har kvar försvinner och att du utan ditt CI blir helt döv på det örat. Det som många beskriver som den viktiga avvägningen är att ta ställning till hur mycket den lilla hörsel som finns kvar faktiskt bidrar med. Det beslutet är någon som varje person själv måste ta ställning till.

Många som opererat CI vittnar om att deras hörsel drastiskt förbättrats. Från att knappt ha hört alls till att kunna delta i vardagen på mycket bättre villkor. Det kan vara allt från att inte ständigt vara beroende av tolk till att kunna lyssna på musik och prata i telefon. Ljudet beskrivs som annorlunda, mer mekaniskt och burkigt, men inte som något som stör.

”Mycket saker är lättare nu. Jag kan klara mig utan teckenspråkstolk, även om jag ibland föredrar att använda dem i alla fall. Men jag har samtidigt fått svårare att acceptera när jag inte hänger med i konversationer. Jag ställer väldigt höga krav på mig själv och när jag misslyckas så blir jag väldigt besviken på mig själv istället.”

- Annica, CI-användare

”Jag lyssnar på mer musik efter operationen än innan, och pratar mycket lättare med hörande kompisar. Jag hör ljud som jag inte hört med hörapparaten lättare, jag har också fått ett bättre uttal enligt mina föräldrar.”

- Amanda, CI-användare