Välja bort CI?

Att operera CI blir allt vanligare, samtidigt finns det de som aktivt väljer bort att operera CI av olika skäl. Det kan vara så att du tycker att risken inte är värt det, att du vill vänta på att tekniken blir bättre eller att du anser att du inte behöver höra utan att teckenspråket är mer än tillräckligt för din kommunikation. Det viktigaste är att valet att operera eller inte operera CI är ditt eget.

”Det är oklart hur mycket CI kan hjälpa mig att uppfatta tal i miljöer med bakgrundsljud. Därför ser jag inget stort behov eller mening med att opera mig nu. Tekniken går framåt och jag kan vänta något år med hopp att det kommer bättre teknik. Tyvärr så går inte CI-tekniken framåt lika fort som hörapparattekniken. Jag tycker att det är väldigt oansvarigt att bara operera en person och ge Cochlea implantat, men att personen inte kan byta ut processorn i takt med att tekniken går framåt och får klara sig upp till 10 år med samma processor, eller tills processorn går sönder.

Samtidigt vet jag att de hörapparater jag har idag är bland de starkast som finns i marknaden. Skulle min hörsel försämras ytterligare så finns det idag inga hörapparater som kan ge den ljudförstärkningen jag behöver. Då blir det aktuellt att operera CI så fort min hörsel försämras ytterligare.”

- Behnam