Vad är tinnitus?

Tinnitus innebär att man hör ljud som inte har någon känd källa, det är inte ett ljud som hörs utifrån. Många tror kanske att tinnitus är en sjukdom vilket det inte är. Det är ett symptom. Detta symptom kan uppstå av bland annat starkt ljud, bettfel, läkemedel och som bieffekt av olika sjukdomar. Ofta kan tinnitus förekomma i samband med en hörselskada.

Cirka 15 procent av Sverige befolkning har tinnitus. En del människor besväras så mycket av sin tinnitus att det leder till sömn- och koncentrationssvårigheter medan andra knappt märker av den. Alla upplever tinnitus på olika sätt och har sina egna knep att hantera den.

Olika typer av tinnitus
Hur starkt ljudet är och hur det låter är individuellt. Det vanligaste är att man hör en högfrekvent ton, men det kan låta på många olika sätt som exempelvis ett brusande, susande, ringande toner och brummande. Vissa kan uppleva ljudet som ett i omgivningen medan andra upplever det som direkt i huvudet.

Det är viktigt att låta din hörsel vila då och då. Om du upplever ett ljud efter en festival eller efter att ha lyssnar på musik med hörlurar innebär det att din hörsel är överansträngd. Ofta brukar ljudet dra sig tillbaka och försvinna, men i vissa fall minskar det endast. Detta innebär att du i så fall har fått en bullerskada vilket är en av de vanligaste orsakerna till tinnitus. Det är alltså viktigt att hörseln får återhämta sig och avstå från ljud.

Källa
Hörsellinjen/tinnitus
Vårdguiden