Vad är CI?

Cochleaimplantat, eller CI som vanligen är den förkortning som används, är ett hjälpmedel som blir allt vanligare för döva och personer med grav hörselskada. Ett CI är ett hörselimplantat som delvis måste opereras in. Den inopererade delen kopplas sedan ihop med en yttre del. Tillsammans är de två delarna ditt CI. CI:t ersätter helt eller delvis din egen hörsel, om du har någon kvar, med elektronisk hörsel. Det blir allt vanligare att läkarna försöker spara den hörseln som finns, framförallt bashörsel, och då kan du få ett CI kombinerat med en hörapparat.

Den yttre delen av CI:t är snarlik en hörapparat som man har bakom örat, det är en mottagare som tar emot ljud och en processor som tolkar ljudet. Kopplat till den är en sändare som fäst magnetiskt mot den inopererade delen. Den inre delen av CI:t består av en mottagare och elektroder. Mottagaren tar emot ljudet som processats på utsidan. Elektroderna går in i hörselsnäckan, via elektroderna skickas elektriska impulser som tolkningar av de ljud som tagits in, processats och skickats vidare från resten av CI:t.

Mer information finns hos Karolinska sjukhuset: om CI:ts olika delar och hur de funkar.